ICT in het Onderwijs

Hoe pas ik de instellingen in het grade book aan?

Updated on

Instellingen aanpassen

In Grades kun je onder settings verschillende instellingen voor de weergave van je grade book en die van studenten aanpassen:

 • Personal Display Options gebruik je om de persoonlijke weergave in je grade book aan te passen.
 • Org Unit Display Options gebruik je om de weergave voor studenten aan te passen.
 • Calulation Options gebruik je om aan te passen hoe je beoordelingen berekent en het eindcijfer weergeeft.  

Personal Display Options

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Grades.
 • Klik op Settings. Je landt op tabblad Personal Display Options.
 1. User Details:
  • Username staat standaard aangevinkt, vink Username uit als je gebruikersnamen (s-nummers) niet hoeft te zien in de deelnemerslijst.
  • Aan de Radboud Universiteit is het organisatie id gelijk aan de gebruikersnaam, dus Username staat aangevinkt, hoef je Org Defined ID niet aan te vinken.
 2. Grade Details:
  • Vink Points grade aan als je wilt zien hoeveel punten uit het maximum een student heeft behaald.
  • Vink Weighted grade aan als je de beoordeling ten opzichte van het eindcijfer wilt zien.  
  • Vink Grade scheme symbol aan als je het symbool uit het bijbehorende grade scheme wilt zien.
  • Vink Grade scheme colour aan als je de kleur uit het grade scheme bij de beoordeling wilt zien.
 3. Vul onder Number of characters to display for text items in hoeveel karakters aan tekst wordt weergegeven in het grade book voordat het wordt afgekapt. Deze tekst zijn de namen van de grade items en grade categories.
 4. Vul onder Number of users before column header repeats in na hoeveel kolommen in het overzicht van de Grades de gegevens van de studenten weer herhaald moeten worden. Wanneer niet alle kolommen in één keer op het scherm zichtbaar zijn, kan het handig zijn om de studentgegevens vaker te herhalen.
 5. Repeat Final Grades:
  • Vink Repeat calculated final grade at the start of the user list aan als je de kolom met het door Brightspace berekende eindcijfer ook wilt zien in de eerste kolom van de tabel met cijfers.
  • Vink Repeat adjusted final grade at the start of the user list aan als je ook het eventueel door jou aangepaste eindcijfer ook wilt zien in de eeste kolom van de tabel met cijfers.
 6. Stel onder Start Page in op welk tabblad je landt als je naar Grades navigeert.
 7. Klik op Save om je wijzigingen op te slaan. Klik vervolgens op Close om terug te keren naar het grade book.

Org Unit Display Options

 1. Navigeer naar het tweede tabblad onder Settings.
 2. Vul onder Decimals Displayed in hoeveel decimalen worden weergegeven.
 3. Selecteer onder Grade Details op welke manier(en) studenten hun cijfers zien: als punten behaald uit het totaal aantal punten (Points grade), als gewogen cijfer ten opzichte van het eindcijfer (Weighted grade), als symbool uit het grade scheme (Grade scheme symbol) en/of gecodeerd op kleur (Grade scheme color).
 4. Vul achter Number of characters to display for text items in hoeveel karakters aan tekst wordt weergegeven in het grade book voordat het wordt afgekapt. Deze tekst is de tekst van een Text grade item.
 5. Selecteer Allow users to add their grades to their ePortfolio als studenten hun cijfers mogen importeren naar hun ePortfolio.
 6. Klik op Save om je wijzigingen op te slaan. Klik vervolgens op Close om terug te keren naar het grade book.

 

Calculation Options

 1. Navigeer naar het derde tabblad onder Settings.
 2. Kies onder Grading System op welke manier je cijfers wilt berekenen:
  • Weighted: grade categories krijgen een weging als percentage van het eindcijfer en grade items krijgen een weging als percentage van de categorie of het eindcijfer (als ze niet onder een categorie vallen).
  • Points: het cijfer is het totaal aantal behaalde punten op grade items.
  • Formula: per grade item krijgt een student punten, van welke de bijdrage aan het eindcijfer wordt berekend aan de hand van een vooringestelde formule.
 3. Vul onder Final Grade Released in of het eindcijfer dat studenten zien het door Brightspace berekende cijfer is (Calculated Final Grade) of het door jou aangepaste cijfer (Adjusted Final Grade). Vink Automatically release final grade aan als je wilt dat het eindcijfer direct wordt vrijgegeven aan de student. Dit gebeurt alleen als je voor een Calculated Final Grade hebt gekozen. Het vrijgeven van een Adjusted Final Grade moet met de hand.
 4. Selecteer of onbeoordeelde grade items niet meetellen of meetellen als nul. Vink Automatically keep final grades updated aan als je wilt dat het eindcijfer bij elke wijziging automatisch wordt aangepast.
 5. Klik op Save om je wijzigingen op te slaan. Klik vervolgens op Close om terug te keren naar het grade book.

 

Previous Article Hoe gebruik ik grade schemes?
Next Article Hoe maak ik een formule in mijn grade book?