ICT in het Onderwijs

Hoe werkt het grade book?

Updated on

Hoe gebruik ik het grade book?

Met het grade book houd je de cursusresultaten van studenten bij. Het is handig eerst je grade book in te richten, voordat je grade categories en grade items aanmaakt. Hoe je je grade book configureert, lees je in het artikel Hoe configureer ik mijn grade book? Je maakt hier keuzes voor:

 • het beoordelingsmodel (grading system).
 • de berekening van cursusresultaten.
 • hoe resultaten worden weergegeven (grade scheme).
 • de cursusonderdelen die beoordeeld moeten worden (grade items).
 • de verschillende weergaveopties (wat je zelf ziet en wat je studenten zien).

Het grade book kan uit losse items bestaan zoals een tentamen of eindverslag, maar je kunt het grade book ook onderverdelen in categorieën (categories) die elk een eigen weging kennen en samen opgeteld het cursuseindcijfer vormen. Maak bijvoorbeeld categorieën aan in het grade book voor tentamens, assignments, quizzes et cetera, zodat dezelfde soort grade items overzichtelijk bij elkaar komen te staan. Grade items binnen eenzelfde categorie hoeven niet dezelfde weging te hebben (de categorie Quizzes kan bijvoorbeeld 10% meetellen voor het cursuseindcijfer, maar uit twee verschillende quizzen bestaan waarvan quiz 1e semester 60% bijdraagt aan het quizeindcijfer en quiz 2e semester 40%).

Om in het grade book te komen:

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Grades.

De eerste keer dat je in een cursus naar Grades navigeert, start automatisch de Grades Setup Wizard op. Als je daarna naar Grades navigeert, land je standaard op het Manage Grades tabblad. Als je op een ander tabblad wilt landen, pas je dit aan in de settings.

Je landt op het Manage Grades tabblad. Hier zie je een overzicht van al je grade categories en grade items. In de bovenste navigatiebalk navigeer je gemakkelijk naar:

Onder Enter Grades kun je voor elke student beoordelingen toevoegen voor elk grade item. Hier vul je niet het cijfer in, maar het aantal behaalde punten! Brightspace berekent vervolgens zelf het cijfer. Je kunt hier dus ook geen getallen met decimalen invoeren. Afhankelijk van het grade scheme dat je gebruikt, kun je het cijfer wel later doorberekenen in een x aantal decimalen.

Als je in Safari werkt, kan het voorkomen dat bepaalde items (bijvoorbeeld Submissions) niet te openen zijn door de browserinstellingen. Bekijk voor mogelijke oplossingen het artikel: Hoe los ik problemen met externe programma's op bij (mobiel) gebruik van Brightspace?

Brightspace telt in de kolom Max. Points per soort assignments een totaal op. Als je werkt met Weighted Grades dan hoef je alleen naar de rechter kolom Weight te kijken.

Grade book controleren

Nadat je categories en grade items hebt aangemaakt, is het belangrijk te controleren of alles op de juiste plek staat. Onder Manage Grades controleer je de inrichting van je grade book en pas je deze gemakkelijk aan.

Controleer het grade book zorgvuldig, want set-upfouten zijn van grote invloed op de berekening van het cursuseindcijfer.

Bijvoorbeeld: Stel de categorie Assignments telt voor 20% mee voor het cursuseindcijfer en bestaat zelf uit twee assignments die beide voor 50% tellen. Als je per ongeluk vergeet om een assignment aan de categorie Assignments te koppelen, dan komt deze los in het grade book te staan. In dat geval bepaalt deze dan (foutief) voor 50% het cursuseindcijfer, in plaats van 50% van het assignmenteindcijfer.

 1. Als er gegevens onjuist zijn ingevuld en/of ontbreken dan zie je bovenin het scherm onder Note een melding. Ga na of:
  • Alle categorieën de juiste weging hebben en samen opgeteld tot 100% leiden. Als dit niet het geval is, zie je onder Note de melding dat Final Calculated Grade’ sums to x%, not 100%. Verify the total weight of all top level categories and items is 100%.
  • Alle grade items binnen een categorie de juiste weging hebben en samen opgeteld tot een 100% score leiden. Als dit niet het geval is, dan zie je onder Note bijvoorbeeld de melding dat Quizzes’ sums to 20%, not 100%. Verify the total weight of all items in the category is 100%.
 2. Check of grade items die je wilt koppelen aan Brightspace activities (bijvoorbeeld een quiz of assignment submission folder) ook daadwerkelijk gekoppeld zijn (Association). NB: Het koppelen van een grade item aan een activity doe je vanuit Activities, niet vanuit Grades!
 3. Alle grade items onder de juiste categorieën staan en/of (on)bedoeld als los item in het grade book zijn opgenomen. Je herkent categorieën, losse grade items en grade items onder een catagorie aan verschillende dingen:
  • De categorieën hebben in de kolommen Type, Association en Max. Points geen gegevens en zijn zo dus gemakkelijk te onderscheiden van losse grade items.
  • Een grade item heeft links van de naam een grotere witruimte dan een categorie als deze onder een categorie staat.

Items en categories bewerken in het grade book

In het grade book heb je verschillende bewerkingsopties, en elke optie geeft andere mogelijkheden.

 1. More Actions:
  • Verwijder categories en/of grade items (Delete).
  • Verander de volgorde van categories en grade items in het grade book (Reorder).
  • Navigeer naar het Event Log. Dit is een overzichtspagina van alle grade bookactiviteiten. Je ziet wat er aan categories en grade items is aangemaakt/verwijderd en door wie en wanneer. Ook kun je verwijderde items terugzetten. Klik hiervoor op Restore achter de naam van het item (alle cijfers die voor dit item zijn ingevoerd worden ook hersteld).
 2. Bulk Edit: bewerk meerdere categories/grade items tegelijkertijd. Vink de gewenste categorieën en/of grade items aan en klik op Bulk Edit. Je kunt nu gemakkelijk de Properties van een of meer categories/grade items bewerken. Verander bijvoorbeeld de naam, het gewicht of koppel alsnog eengrade item aan een categorie (je kunt via dit scherm dus niet de Restrictions van een category/grade item bewerken).
 3. Het pijltje achter een category/grade item:
  • Edit Grade Item: maak uitgebreidere aanpassingen. Je navigeert naar het bewerkscherm van het grade item/de grade category en kunt dus alle tabbladen bewerken.
  • Enter Grades: voer cijfers in.
  • View Statistics: bekijk de statistieken voor dat item.
  • Event Log: bekijk het overzicht van alle activiteit in het grade book. Ook kun je verwijderde items hier herstellen (Restore).
Previous Article Hoe importeer en exporteer ik Grades in en uit Brightspace?
Next Article Hoe configureer ik mijn grade book?