ICT in het Onderwijs

Hoe gebruik ik rubrics?

Updated on

Wat is een rubric?

Al bekend met rubrics en klaar om aan de slag te gaan? Navigeer dan naar het artikel Hoe maak ik een rubric?

Een rubric is een beoordelingsinstrument in de vorm van een uitwerking van prestaties/competenties aan de hand waarvan je vaardigheden/producten beoordeelt, zoals een paper, presentatie of studiehouding. Een rubric heeft meestal de vorm van een tabel en bestaat uit:

 • verschillende beoordelingscriteria (rijen)
 • verschillende prestatie-/beheersingsniveaus (kolommen)
 • indicatoren: beschrijvingen van deze criteria op deze niveaus (cellen)

Met een rubric:

 • communiceer je duidelijk naar studenten wat je van hen verwacht;
 • kun je studenten gericht feedback geven (wat gaat goed, wat moet anders of ontbreekt nog);
 • geef je studenten inzicht in waarom zij een bepaalde waardering/score hebben gehaald;
 • kun je studenten laten reflecteren op hun eigen leerdoelen/ontwikkeling/voortgang;
 • maak je moeilijk meetbare of complexe competenties (zoals hoe goed iemand samenwerkt) kwantificeerbaar;
 • waarborg je de betrouwbaarheid en validiteit van beoordelingen;
 • zorg je voor eenduidige en consistente beoordelingen, waardoor nakijkwerk kan worden uitbesteed.

Je kunt rubrics koppelen aan en als beoordelingstool gebruiken voor:

 • Assignments
 • Discussion topics
 • Surveys
 • Brightspace ePortfolio

Om een assignment, discussion topic, survey of ePortfolio te beoordelen met een rubric, moet het maximaal aantal te behalen punten in een rubric overeenkomen met het maximaal aantal te behalen punten voor het assignment of topic (Out of score). Om de maximumscore van de rubric te berekenen, tel je de hoogste score (behorende bij het hoogste level) van de criteria bij elkaar op. We raden je aan om zelf de totaalscore van de rubric te berekenen, omdat de Overall Score die je onderaan in de rubric ziet staan niet altijd correct wordt weergegeven. Je kunt deze handmatig aanpassen door op het pijltje van Overall Level - Edit Levels te klikken, en dan voor alle levels de correcte maximale score in te voeren.

Twee soorten rubrics

 In Brightspace kun je twee verschillende vormen van rubrics maken: Analytic en Holistic rubrics.

 1. Een analytic rubric is tweedimensionaal: een tabel met beoordelingscriteria als rijen en prestatieniveaus als kolommen. Zo kun je met een enkele rubric een prestatie op meerdere criteria tegelijk beoordelen. Daarbij kun je de verschillende criteria een verschillende weging geven (bijvoorbeeld 50% inhoud, 25% structuur, 25% taal) en het totaal aan toegekende punten per criterium als eindbeoordeling laten gelden. Deze rubric maakt de beoordeling transparant en het geven van gerichte feedback mogelijk. Om deze redenen is dit de meestgebruikte rubricvorm.
 2. Een holistic rubric is eendimensionaal: een beoordeling op basis van de gehele prestatie/het totale product. De prestatieniveaus zijn vooraf gedefinieerd, maar niet opgedeeld in aparte criteria. Dat is een eenvoudigere manier van beoordelen, maar maakt het geven van gerichte feedback moeilijker.

Je kunt meerdere rubrics aan een opdracht koppelen. In Grades kun je instellen welke rubric Brightspace standaard (default) moet gebruiken voor het berekenen van scores. Vervolgens kun je eventueel per student ervoor kiezen om zijn/haar score op basis van een andere rubric te berekenen. 

Waarom/wanneer het hanteren van meedere rubrics handig kan zijn:

 • Naast de default rubric voeg je een extra rubric toe die je alleen gebruikt voor studenten met een functiebeperking, zodat je hen desgewenst op sommige onderdelen anders kunt beoordelen.
 • Je hebt bij een opdracht studenten uit drie verschillende alternatieven laten kiezen, en bij elk alternatief hoort een andere rubric.

Voorbeeld (analytic) rubric: presentatie

Rubricshomepage

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik op Rubrics. Je landt nu op de Rubricshomepage.

Je ziet een overzicht van al je aangemaakte rubrics. Indien je een rubric voorziet van een beschrijving, wordt deze in dit overzicht weergegeven. Ook zie je:

 • de beschrijving van de rubric die je zelf hebt ingevuld;
 • wat voor Type rubric het is: Analytic of Holistic;
 • welke scoremethode gehanteerd wordt: Points, Custom Points of Percentages (lees hier meer over in de handleiding Hoe maak ik een rubric?);
 • wat de Statusis: 
  • Published (de rubric kan gekoppeld worden)
  • Draft (de rubric is nog niet beschikbaar voor koppeling)
  • Archived: een rubric kan ook gearchiveerd zijn. Hij is dan alleen zichtbaar in deze lijst bij gekoppelde opdrachten of als je bij Show Search Options Archived aanvinkt. Gearchiveerde rubrics blijven wel te gebruiken bij de eerder gekoppelde opdrachten, maar zijn niet meer te koppelen aan nieuwe opdrachten. 
 1. Klik op New Rubric om een nieuwe rubric aan te maken
 2. Zoek in Search For naar beschikbare rubrics;
 3. Verwijder rubrics door de gewenste rubric(s) te selecteren en te klikken op het prullenbakicoon.
 4. Open het snelmenu van een rubric door te klikken op het pijltje achter de naam van de rubric. Je kunt zo gemakkelijk een rubric bewerken, een preview bekijken, de status veranderen, de statistiekenpagina bekijken of de rubric kopiëren of verwijderen.
 5. Klik op Preview om de rubric te bekijken en de rubric eventueel af te drukken door op Print Rubric te klikken, zoals op onderstaande afbeelding.

Ingevulde rubric uitprinten

De Grades tool biedt ook de mogelijkheid een ingevulde rubric uit te printen.

 1. Open Grades.
 2. Klik op het actiemenu rechts van de naam van een student en selecteer Preview Grades.
 3. Klik op View Graded Rubric.
 4. Klik op Print Rubric.
 5. Selecteer de printer of PDF driver die je wilt gebruiken en klik op Print.

Je kunt een rubric pas gebruiken om mee te beoordelen indien de status van de rubric op Published staat. Als je tijdens het maken van de rubric de status op Draft hebt gezet, kun je deze via het snelmenu van een rubric gemakkelijk omzetten naar Published. Klik hiervoor op het pijltje achter de naam van de rubric en vervolgens op Set Status.

Previous Article Hoe werken de opties Can Exceed en Bonus?
Next Article Hoe maak ik een rubric?