ICT in het Onderwijs

Hoe maak ik berichten persoonlijker met replace strings?

Updated on

Replace strings zijn weergavevariabelen met corresponderende waarden waarmee je gemakkelijk gestandaardiseerde berichten kunt personaliseren.

Je kunt replace strings inzetten in alle tools die de HTML-editor gebruiken: in je tekst voer je de replace string in tussen accolades ({...}) en de lezer van je bericht ziet vervolgens de waarde die daaraan gekoppeld is. Wanneer je bijvoorbeeld een Announcement naar studenten begint met Beste {FirstName}, dan zien zij hun eigen voornaam in de aanhef.

Replace strings werken niet als je een e-mail wilt versturen via de Classlist of via Groups.

Replace strings voor Content

Onderstaande replace strings kun je gebruiken in Content:

Soort Replace string Omschrijving Voorbeeld
Organisatieniveau
(Organization)
{OrgId} ID nummer van de universiteit 6066

{OrgName} Naam van de universiteit Radboud University
Organisatieonderdeel
(Org Unit)
{OrgUnitId}
ID nummer cursus
6646

{OrgUnitName}
Naam cursus 1819 Praktijkoriëntatie (PER1 V)

{OrgUnitCode}
Code cursus MAN-CWB4037-2018-JAAR-V

{OrgUnitPath}
Pad naar de Manage Files van de cursus /content/enforced/6646-sb-JaneDoe/

Als je in Content een file aanmaakt (via Create a file) werken replace strings anders dan in andere tools: de HTML-editor verwijdert de accolades wanneer je de nieuwe file publiceert (zelfs wanneer de replace string niet correct is ingevuld en/of niet geldig is in Content). Dat betekent dat de replace string vervangen wordt door de corresponderende waarde en zelf niet meer zichtbaar is. In alle andere tools blijft de replace string wel intact: de accolades worden niet verwijderd en de replace string wordt meegekopieerd (ook als deze incorrect is en/of niet geldig is in een andere tool). Dat betekent dat wanneer ik bijvoorbeeld de replace string {OrgUnitID} invoer in een discussion topic in cursus A en het topic vervolgens kopieer naar cursus B, de naam van cursus B in de topictekst van cursus B zal staan (en niet de naam van cursus A).

Overige Replace strings (niet voor Content)

Onderstaande replace strings kun je bij elke tool inzetten, behalve bij Content. Je kunt deze replace strings wel gebruiken in de description van een topic. Verder werken onderstaande replace strings goed bij bijvoorbeeld Announcements.

Soort
Replace string Omschrijving Voorbeeld
Gebruiker
{UserName} U-, S- of E-nummer van de gebruiker
U123456

{OrgDefinedID} U-, S- of E-nummer van de gebruiker
U123456

{FirstName} Voornaam van de gebruiker Jane

{LastName} Achternaam van de gebruiker Doe

{Email} Mailadres van de gebruiker [email protected]
Rol {RoleName}
Rol van de gebruiker op die plek in Brightspace Teacher

Replace strings voor Intelligent Agents

Onderstaande replace strings gebruik je voornamelijk voor Intelligent Agents:

Te gebruiken voor Replace String Omschrijving Voorbeeld
Adresbalk {InitiatingUser} Mailadres van de gebruiker die voldoet aan de criteria van de intelligent agent [email protected]
Inhoud  {OrgName}
Naam van de universiteit Radboud Universiteit
Inhoud {OrgUnitCode}
Cursuscode MAN-CWB4037-2018-JAAR-V
Inhoud
{OrgUnitName}
Naam van de cursus in Brightspace 1819 Praktijkoriëntatie (PER1 V)
Onderwerp van de e-mail en inhoud {OrgUnitId}
ID nummer cursus in Brightspace 6646
Inhoud
{InitiatingUserFirstName}
Voornaam van de gebruiker die aan de criteria van de intelligent agent voldoet Jane
Inhoud
{InitiatingUserLastName}
Achternaam van de gebruiker die aan de criteria van de intelligent agent voldoet
Doe
Inhoud
{InitiatingUserUserName}
Naam van de gebruiker die aan de criteria van de intelligent agent voldoet
U123456
Inhoud
{InitiatingUserOrgDefinedId}
ID nummer van de gebruiker die aan de criteria van de intelligent agent voldoet U123456
Onderwerp van de e-mail en inhoud {LastCourseAccessDate}
Datum wanneer de gebruiker die aan de criteria van de intelligent agent voldoet, voor het voor het laatst in de cursus is geweest January 1, 2019
Onderwerp van de e-mail en inhoud {LastLoginDate}
Datum wanneer de gebruiker die aan de criteria van de intelligent agent voldoet, voor het voor het laatst is ingelogd in Brightspace
January 1, 2019
Previous Article Hoe beheer ik Announcements?
Next Article Wat is een Intelligent Agent en hoe gebruik ik deze?