ICT in het Onderwijs

Hoe gebruik ik Surveys? Activities | Surveys

Updated on

Surveys gebruiken

Je gebruikt de Surveys (enquête) om inzicht te krijgen in hoe studenten jouw cursus beoordelen. Het gaat bijvoorbeeld om feedback over de werklast, de literatuur en de tentaminering/beoordeling. Je kunt kiezen voor anonieme surveys, maar je kunt de reacties ook koppelen aan de namen van je studenten.

Voordat je Surveys kunt gebruiken, moet je zelf de Surveys functionaliteit aanzetten in Brightspace.

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik vervolgens onder Administration op Tools.
 • Je ziet dat er achter Survey een kruisje staat. Klik op het kruisje om de de functie aan te zetten. Er verschijnt nu een blauw vinkje.
 • Ververs de webpagina. Als je nu in de navbar van je cursus klikt op Activities, zie je Surveys ertussen staan.

Creëer bij voorkeur eerst alle vragen in de Question Library, nog voordat je een survey aanmaakt. Zo kun je gemakkelijk en snel vragen in je survey of in Quizzes importeren (en hergebruiken). Hoe je nieuwe vragen maakt lees je daarom in het artikel Hoe gebruik ik de Question Library?

Survey homepage

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Surveys. Je landt op de Survey homepage (Manage Surveys). Hier zie je een overzicht van alle surveys die je voor een cursus hebt aangemaakt.
 1. In de bovenste navigatiebalk kun je:
  • een nieuwe survey maken. Klik hiervoor op New Survey;
  • surveycategorieën bewerken. Klik hiervoor op Edit Categories. Je kunt de surveys in het overzicht nu herschikken (Sort Order), verwijderen (prullenbakicoon) of een categorie toevoegen (Add category);
  • via More Actions surveys kopiëren (Copy), herschikken in het overzicht (Reorder), de survey zichtbaar maken voor gebruikers (Make Visible to Users), de survey onzichtbaar maken voor gebruikers (Hide from Users) of verwijderen (Delete).
 2. Sorteer surveys in het overzicht achter Preview op Category of Availability. Klik hiervoor op het pijltje, geef je voorkeur aan en klik ernaast op Apply.
 3. Open het snelmenu van een survey om acties uit te voeren met die survey.
 4. Bewerk gemakkelijk en snel meerdere surveys tegelijk met Bulk Edit. Vink hiervoor de gewenste surveys aan en klik op Bulk Edit.

In Bulk Edit kun je:

 1. de naam van een survey veranderen;
 2. een survey een andere categorie toewijzen (of een nieuwe categorie toevoegen);
 3. de status van een survey veranderen. Vink Hide from Users aan om de survey te verbergen voor studenten.
 4. Klik op Save om de wijzigingen op te slaan.

Geef studenten gemakkelijk toegang tot de survey door deze toe te voegen aan de cursuscontentpagina.

Surveysnelmenu

Vanaf de Survey homepage kun je gemakkelijk verschillende acties uitvoeren met je surveys via het surveysnelmenu.

 • Klik op het pijltje van een survey en kies:
  • Edit om de survey aan te passen;
  • Hide from Users om de survey te verbergen voor studenten.
  • Preview om een voorvertoning van de survey te zien en de survey te doorlopen alsof je een student bent.
   • Klik als je klaar bent op Submit Quiz of Exit Preview;
  • Reports om het surveyrapport te bekijken. Deze is pas zichtbaar als je de Reports Setup van een survey hebt doorlopen.
  • Statistics om naar de surveystatistieken te navigeren.  

Survey maken

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Surveys. Je landt op de Survey homepage.
 • Klik op New Survey.
 1. Geef de survey een naam.
 2. Selecteer eventueel in het dropdownmenu onder welke category de survey valt of klik op add category om een nieuwe categorie te maken (bijvoorbeeldSurveys Semester 1). Voer een naam in en klik op Save.
 3. Vink give instant feedback aan om de student van feedback te voorzien direct bij het invullen van een vraag.
 4. Vink make results anonymous aan als studenten de surveys anoniem invullen. NB: Deze optie kun je niet meer terugdraaien! Daarnaast kun je deze optie niet gebruiken in combinatie met release conditions.
 5. Klik op Add/Edit Questions om vragen toe te voegen.
 6. Voeg eventueel een beschrijving toe die studenten zien bovenaan de survey en/of voeg een bericht toe dat studenten zien na het inleveren van de survey. Klik hiervoor op Expand description/submission Message en gebruik de HTML-editor om tekst in te voeren.
 7. Voeg eventueel een footer toe. Deze is zichtbaar onder elke pagina van de survey. Klik hiervoor op Expand page footer en gebruik de HTML-editor om tekst in te voeren.
 8. Klik op Save and Close om terug te keren naar de Survey homepage.
 • De data, deadline en tijdslimiet van de survey bepaal je onder Restrictions
 • Om een surveyrapport te genereren, doorloop je de Reports Setup. Zo kun je gemakkelijk surveydata delen met anderen die met hun bevoegdheden geen toegang tot de surveystatistieken hebben.

Vragen toevoegen

Je kunt op drie manieren vragen toevoegen aan een survey:

 1. Nieuwe vragen maken.
 2. Bestaande vragen uploaden.
 3. Gemaakte vragen importeren uit de question library.
 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Surveys.
 • Klik op New Survey of op Edit voor een bestaande survey.
 • Klik op Add/Edit Questions.
 • Klik op Import om bestaande vragen te importeren:
  • Klik op Upload a file om bestanden van je computer te importeren. Klik vervolgens op Browse Files of maak gebruik van drag-and-drop. NB: je kunt alleen csv- en zip-bestanden importeren!
  • Klik op Browse Question Library om eerder gemaakte/geüploade vragen te importeren.

Wij raden aan vragen toe te voegen die je eerder in de question library hebt gemaakt (dus via Browse Question Library). Op deze manier staan alle vragen overzichtelijk bij elkaar en kun je ze gemakkelijk in meerdere surveys en quizzen gebruiken.

In de Question Library kun je nu vragen selecteren en toevoegen. Maak gebruik van de zoek- en filteropties om snel de gewenste vragen te vinden.

 1. Gebruik de zoekbalk om een vraag te zoeken op tekst/titel.
 2. Selecteer in het dropdownmenu bij Source uit welke bron je vragen wilt zoeken: je kunt zoeken in de gehele question library, maar ook in specifieke surveys of quizzes.
 3. Filter vragen op type (bv. multiple-choice, true/false of multiselect).
 4. Kies hoe je vragen wilt sorteren (op type, op titel/tekst of op het aantal toegekende punten).
 5. Vink de gewenste vragen aan.
 6. Klik op Add.

Je kunt geen vragen toevoegen die je al gebruikt in een andere survey.

Vragen aanpassen

Na het selecteren van de vragen in de question library, kun je deze vragen direct aanpassen.

 • Vink de gewenste vragen aan.
 • Klik op Move om vragen binnen de question library van de ene sectie naar de andere te verplaatsen.
 • Klik op Delete om vragen te verwijderen uit de survey (je verwijdert ze hier niet uit de question library).
 • Klik op Order om de volgorde van vragen aan te passen.
 • Klik op Edit Values om aan te vinken of de vraag verplicht (Mandatory) is of niet.
  • Klik op Save om je wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de vorige pagina.
 • Klik op het pijltje achter een vraag en dan op Edit om een vraag zelf aan te passen.
 • Klik op Done Editing Questions om terug te keren naar de Edit Surveypagina.

Als je via Edit een vraag inhoudelijk aanpast, krijg je een waarschuwing als je deze vraag als gebruikt in een andere survey of quiz.

 • Als je in de question library een informatie-item (Text/Image Information (TXT)/(IMG) hebt gecreërd (bijvoorbeeld een tekst over een casestudie die je bij meerdere vragen wilt gebruiken), kun je deze net zoals reguliere vragen aan een quiz/survey toevoegen (via Add/Edit Questions). Via Order kun je vervolgens vragen onder het informatie-item plaatsen. Wanneer studenten de survey maken, verschijnt de informatie (de casestudietekst) bovenaan alle vragen die je onder het informatie-item geplaatst hebt (te controleren via Preview).    
 • De Edit Values optie vind je ook op de Edit Surveypagina. Navigeer hier gemakkelijk naartoe door op het pijltje te klikken achter een survey en vervolgens te klikken op Edit.  

Op de Edit Survey pagina kun je onder Survey Questions:

 1. bij Questions per Page aangeven hoeveel vragen je per pagina wilt weergeven. Als je geen getal invoert (en bevestigt met Apply), wordt de gehele survey op één pagina weergegeven;
 2. bij Paging aanvinken of de studenten mogen terugbladeren of niet;
 3. met Shuffle questions at the quiz level voorkomen dat studenten alle vragen in dezelfde volgorde te zien krijgen (secties worden ook geshuffeld, subvragen niet);
 4. onder Branching Wizard een pad creëren binnen je survey. Studenten volgen de vragen dan in een vaste volgorde en zien maar één vraag per pagina. Als je deze optie gebruikt, kun je vragen niet shuffelen of markeren als verplicht (als je dit al had gedaan, krijg je hier een melding over). Vul vervolgens per vraag aan naar welke volgende vraag de survey moet springen na een bepaald antwoord of dat de survey beëindigd wordt na een bepaald antwoord. Klik op Save om terug te keren naar de Edit Survey pagina. NB: branching werkt alleen met multiple choice en true/false vragen.
 5. bij Invite Participants studenten toegang verlenen tot de survey. Brightspace stuurt dan een e-mail met de link naar de survey naar de deelnemers. Als je op Invite Participants klikt, moet je een onderwerp, bericht en e-mailadressen invoeren.

Indien je gebruik maakt van branching, kun je daarna geen vragen bewerken of toevoegen en volgorde van de vragen niet meer wijzigen. Ook niet na het maken van een kopie van de survey. Schakel de optie branching daarom pas in als je alle vragen hebt afgerond en de juiste volgorde bepaald hebt, anders moet je opnieuw beginnen.

 1. Voeg een titel en een bericht toe. Hierbij kun je gebruik maken van replace strings.
 2. Selecteer de studenten die je wilt uitnodigen voor de survey.
 3. In deze tabel staan de namen van studenten die uitgenodigd kunnen worden door ze aan te vinken.
 4. Klik op Submit om het bericht te versturen.
 • Een survey is pas toegankelijk voor studenten indien je deze op Active heb gezet.
 • Studenten kunnen de survey alleen invullen als ze zijn ingelogd in Brightspace. Als een student vanuit de e-mail de linkt aanklikt, krijgt hij/zij een foutmelding als hij/zij niet is ingelogd.
Previous Article Hoe gebruik ik Self Assessment?
Next Article Hoe stel ik restrictions in voor een survey?