ICT in het Onderwijs

Hoe maak ik een quiz?

Updated on

Quiz maken

Gebruik Quizzes om toetsen te maken: deze kun je zowel formatief als summatief inzetten en automatisch laten nakijken.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes. Je landt op de quizhomepage.  
 • Klik op New Quiz.
 1. Geef de quiz een naam.
 2. Klik eventueel op Add Category om een categorie aan te maken waaronder je deze quiz schaart (bijvoorbeeld: Quizzen Semester 1).  Voer een naam in en klik op Save. Op de quizhomepage kun je kiezen om quizzen te sorteren op beschikbaarheid (Availability) of categorie (Category).
 3. Klik op Add/Edit Questions om vragen toe te voegen.
 4. Voeg eventueel een beschrijving/introductie en header/footer toe.
  • Klik op Expand Description en/of Expand page header/footer als de tekstvelden niet zichtbaar zijn.
  • Voer je tekst in de html-editor in.
 5. Klik eventueel op Expand optional advanced properties en:
  • Vink aan of je hints wilt toestaan (hints creëer je per vraag, maar je kunt hier aanvinken of ze te zien zijn. Dit is handig wanneer je vragen importeert waar mogelijk hints aan gekoppeld zijn).
  • Vink aan of je de e-mail- en instantmessagingfuncties van Brightspace wilt uitschakelen op het moment dat studenten een quiz maken.
  • Vul onder Notification Email een e-mailadres in als je notificaties wilt ontvangen van afgeronde quizpogingen (scheid meerdere adressen met een komma).
 6. Klik op Save and Close om terug te keren naar de quizhomepage.

De data, deadline en tijdslimiet van de quiz bepaal je op het Restrictionstabblad. Voor beoordelingsopties (zoals het koppelen van een quiz aan het grade book) navigeer je naar het Assessmenttabblad.  De Reports Setup doorloop je om een quizrapport te genereren. Zo kun je gemakkelijk quizdata delen met anderen die met hun Brightspacerol (bevoegdheden) geen toegang tot de quizstatistiekenpagina hebben.

Vragen toevoegen

Creëer bij voorkeur alle vragen in de question library, nog voordat je een quiz aanmaakt. Zo kun je gemakkelijk en snel vragen in je quiz importeren. Hoe je nieuwe vragen maakt lees je daarom in het artikel Hoe gebruik ik de Question Library?

 • Klik in de navbar op Activities, vervolgens op Quizzes en op New Quiz.
New Quiz - SOO-BTH-TESTCURSUS-01 - Radboud University - Google Chrome
 • Klik op Add/Edit Questions.
Question Editor - Google Chrome
 1. Klik op Add om nieuwe vragen te maken.
 2. Klik op Import om vragen uit de Question Library te importeren.

Nieuwe vragen maken

Onder Add heb je verschillende opties. Je kan op New Question klikken om een nieuwe vraag aan te maken van het gewenste type. Zie hiervoor ook het artikel Hoe gebruik ik de Question Library. Je hebt echter een extra optie die je bij het maken van vragen in de question library niet hebt, namelijk de optie Question Pool. Met deze optie kun je vragen selecteren, waarbij studenten willekeurig een aantal vragen uit deze pool krijgen.

Je kunt geen nieuwe vragen aanmaken bij het maken van een question pool. Zorg dat je de vragen die je in de question pool wilt gebruiken dus al in de question library hebt staan. 

Question Editor - Google Chrome
 • Klik op Add.
 • Klik op Question Pool.

 

 1. Geef de pool een titel.
 2. Vul in hoeveel vragen studenten krijgen van het totaal aantal vragen in de pool.
 3. Vul in hoeveel punten elke vraag waard is.
 4. Klik op Browse Question Library om vragen te selecteren.
 1. Vragen die je al buiten de pool aan de quiz hebt toegevoegd, kun je niet ook aan de pool toevoegen. Deze vragen hebben een groen vinkje.
 2. Selecteer de vragen die je wilt toevoegen aan de pool.
 3. Klik op Add.
 • De vragen zijn toegevoegd. In de rechterkolom zie je een voorbeeld van het aantal random geselecteerde vragen zoals een student deze te zien kan krijgen.
 • Klik op Save.

Vragen importeren

Nadat je op Import hebt geklikt:

 • klik je op Upload a File om bestanden van je computer te importeren. Klik op Browse files of maak gebruik van drag-and-dropfunctie (NB: alleen csv- en zipbestanden zijn mogelijk);
 • klik je op Browse Question Library om bestaande vragen of gehele secties uit de question library van je cursus te importeren naar deze quiz.  

In de question library kun je vragen selecteren en toevoegen. Maak gebruik van de zoek- en filteropties om snel de gewenste vragen te vinden.

 1. Zoek een vraag of sectie op titel of tekst.
 2. Selecteer welke collectie je wilt doorzoeken. Je importeert zo snel vragen uit een andere quiz.
 3. Filter vragen op vraagtype.
 4. Sorteer vragen op type, titel/tekst of op het aantal toegekende punten.
 5. Vink de gewenste vragen of sectie aan.
 6. Klik op Add.

Na het toevoegen van de vragen krijg je een overzicht van de quizvragen en secties te zien.

 • Klik op Preview om te zien hoe de quiz er voor studenten uit zal zien.

Quiz bewerken

In het bewerkscherm van een quiz (Edit Quiz) kun je onder Quiz Questions:

 • bij Questions per Page aangeven hoeveel vragen je per pagina wilt weergeven. Als je geen getal invoert (en bevestigt met Apply), wordt de gehele quiz op een pagina weergegeven;
 • bij Paging aanvinken of je studenten wilt verbieden om terug te bladeren;
 • Shuffle questions at the quiz level aanvinken om te voorkomen dat studenten alle vragen in dezelfde volgorde te zien krijgen (sections worden ook geshuffeld, subvragen niet);
 • op Edit Values klikken om het aantal te behalen punten, de moeilijkheidsgraad, of het een bonusvraag betreft en of de vraag verplicht is te veranderen.
 • op Add/Edit Questions klikken om de vragen en volgorde aan te passen of te verwijderen.

Een quiz is pas toegankelijk voor studenten indien je deze op Active heb gezet. Een nieuwe quiz is standaard inactief. Via het Restrictionstabblad maak je de quiz actief (publiceer je de quiz). Je kunt de status van een quiz of meerdere quizzen tegelijk ook gemakkelijk aanpassen door middel van Bulk edit op de quizhomepage.

Geef studenten gemakkelijk toegang tot de quiz door deze toe te voegen aan de cursuscontentpagina.

Vragen en volgorde aanpassen of verwijderen

 1. Klik op de vraag om de vraag aan te passen.
 2. Vink een vraag aan om deze te verwijderen.
 3. Vink een vraag aan om deze te verplaatsen naar Top of the Quiz, Bottom of the Quiz of naar een sectie.
 4. Vink een vraag aan om hier een bonus aan te koppelen, de vragen verplicht te maken of er punten aan toe te kennen.
Previous Article Hoe gebruik ik de Question Library?
Next Article Hoe stel ik restrictions in voor een quiz?