ICT in het Onderwijs

Hoe maak ik een Announcement aan?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je Announcements kan aanmaken. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Met Announcements breng je studenten snel en gemakkelijk op de hoogte van belangrijke cursusinformatie. Je gebruikt Announcements bijvoorbeeld om studenten welkom te heten aan het begin van het nieuwe semester, om te communiceren dat je nieuw studiemateriaal hebt toegevoegd aan de de cursus, dat er een deadline nadert of dat een leslocatie is gewijzigd. Je kunt: 

 • Announcements personaliseren met een audio- of videoboodschap.
 • Bepalen wanneer, hoe lang en voor wie je Announcement zichtbaar is.
 • Announcements gemakkelijk bewerken of verwijderen.

Je vindt de Announcements op de Course Home van je cursus.

Announcements worden niet automatisch per mail verzonden naar studenten.
Studenten kunnen kiezen of ze notificaties per mail willen ontvangen. Docenten hebben hier geen invloed op. Het is een persoonlijke instelling binnen het Brightspace-account van de student.
Als je regelmatig Announcements gebruikt om met studenten te communiceren dan adviseren we je om je studenten over deze instelling te informeren

Announcements homepage

Op de Announcements homepage vind je alle Announcements die je hebt aangemaakt. Je navigeert naar Announcements via Course Home of via Administration.

Via Course Home:

 • Klik op het pijltje naast Announcements.
 • Klik op Go to Announcements Tool.

Via Administration:

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik op Announcements onder Communication.
 • Klik op New Announcement om een nieuwe Announcement aan te maken.
 • Klik op More Actions om de volgorde van de Announcements te veranderen (Reorder), te navigeren naar Notifications of verwijderde Announcements terug te halen (Restore).
 • Gebruik de zoekbalk om een bepaalde Announcement te vinden. Klik op Show Search Options om te selecteren in welke Announcements je wilt zoeken of om binnen een bepaald databereik te zoeken.
 • In de tabel zie je voor elke Announcement de titel, het bericht, de startdatum (datum vanaf wanneer de Announcement zichtbaar is), de eventuele einddatum en de status (gepubliceerd of concept).

Een Announcement aanmaken

 • Navigeer naar de Course Home van de cursus waarin je een Announcement wilt plaatsen.

 

 • Klik op het pijltje naast Announcements.
 • Klik op New Announcement.
 1. Geef je Announcement een titel onder Headline.
 2. Zet een vinkje bij Display Author Information om je naam onder de titel van de post toe te voegen. Zo kunnen studenten zien, welke docent dit bericht heeft geplaatst.
 3. Schrijf je boodschap.
 4. Onder Availability bepaal je wanneer je Announcement zichtbaar is:
  • De startdatum is standaard voor studenten zichtbaar, tenzij je Always show start date uitvinkt. Dan kun je de startdatum enkel nog zien bij het bewerken van de Announcement.
  • Voer onder Start date een startdatum in (de datum vanaf wanneer de Announcement zichtbaar is).
  • Als je wilt dat de Announcement een beperkte tijd zichtbaar is, vink dan Remove announcement based on end date aan. Voer de datum in vanaf wanneer de Announcement niet meer zichtbaar is.
 1. Voeg onder Attachments eventueel een bestand (Add a File) toe. Je kunt ook een geluidsfragment (Record Audio) of een videofragment (Record Video) opnemen en/of toevoegen. Om een fragment op te nemen moet je apparaat beschikken over een microfoon en/of een webcam.
 2. Voeg onder Additional Release Conditions eventueel release conditions toe waaraan studenten moeten voldoen voordat ze de Announcement kunnen zien:
  • Klik op Attach Existing om bestaande release conditions toe te voegen.
  • Klik op Create and Attach om nieuwe release conditions aan te maken.
  • Selecteer in het dropdownmenu of studenten aan een of aan alle voorwaarden moeten voldoen.
 3. Klik op Publish om je Announcement te publiceren of op Save as Draft als je er later nog aan wilt werken. Je navigeert automatisch naar de Announcements homepage.

Een Announcement kopiëren

Het is ook mogelijk om een Announcement te kopiëren. Met een kopie wordt niet alleen de tekst van de Announcement gekopieerd, maar ook de settings zoals de Release Conditions.

Wil je een announcement kopiëren naar één of meerdere andere cursussen? Ga dan naar Een Announcement kopiëren naar (een) andere cursus(sen).

 1. Klik op het pijltje naast de Announcement die je wilt kopiëren.
 2. Klik op Copy.
 1. Pas de titel van de Annoucement aan.
 2. Pas eventueel de inhoud van de Announcement aan.

Alle andere functies op de edit-pagina zijn hetzelfde als de functies bij een Announcement aanmaken.

3.     Klik op Publish om de gekopieerde Announcement te publiceren.

Een Announcement kopiëren naar andere cursus(sen)

 1. Klik op het pijltje naast de Announcement die je wilt kopiëren.
 2. Klik op Copy to Other Courses.
 1. Vink de cursussen aan waar je de announcement naar wilt kopiëren. Je kunt maximaal tien cursussen aanvinken.
 2. Vink Publish announcement on Copy als je wilt dat de announcement meteen wordt gepubliceerd in de andere cursus(sen). Als je dit niet aanvinkt, komt de announcement wel in het overzicht met announcements te staan, maar is die niet zichtbaar voor studenten.
 3. Klik op Next.
 4. Klik vervolgens op Copy en Done. Dan wordt de announcement gekopieerd naar de cursussen die jij hebt geselecteerd.

Als je een Announcement kopieert naar één of meer andere cursussen, worden de Release Conditions niet gekopieerd. De condities in de andere cursus zijn namelijk niet bekend. 

Previous Article Hoe kunnen studenten bijhouden welke content ze al bekeken hebben?
Next Article Hoe beheer ik Announcements?