ICT in het Onderwijs

Hoe richt ik een cursus in met behulp van de Course Builder?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je de Course Builder gebruikt om je cursus in te richten. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

De Course Builder gebruik je om een opzet te maken van je cursus, ook als je nog niet alle activities hebt aangemaakt. Je kunt hier je modules aanmaken en content, links en activities toevoegen. Je kunt daarnaast ook lege items (placeholders) aanmaken om een raamwerk aan je cursus toe te voegen. De structuur die je hier opbouwt, zie je terug onder Content (andersom zie je ook alles wat je onder Content toevoegt terug in de Course Builder). We raden je aan om de cursus vanuit Course Builder op te bouwen (en niet vanuit Content), omdat je in deze omgeving een duidelijk overzicht hebt van de structuur en onderdelen van je cursus.

Course Builder homepage

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Course Builder. Je landt op de Course Builder homepage.
 1. In de Course Builder vind je drie onderdelen. In het midden zie je de boomstructuur van je cursus (als je nog niets hebt toegevoegd, is dit dus nog leeg). Het bovenste grijze blok in de boomstructuur geeft de naam van je cursus weer. Hieronder staan de modules en submodules.
 2. Onder Build Outline maak je placeholders aan voor modules, links, files, discussions, assignments en quizzes.
 3. Onder Add Content kun je direct content aanmaken op de juiste plek in je cursus. Je kunt links, files, discussions, assignments, quizzes, grade items en learning objectives toevoegen.
 4. Eerder aangemaakte content kun je via Browse Tools selecteren en toevoegen.
 5. Als je een onderdeel in de boomstructuur selecteert, zie je in het rechtermenu wat de instellingen zijn voor dit onderdeel (bijvoorbeeld of deze is gepubliceerd).

Beweeg met je muis over de verschillende iconen in het linkermenu om te achterhalen welke functie deze heeft.

Je kunt de naam van je cursus veranderen door in het kader rechts in het scherm te klikken op Edit Course Information. Wees hiermee wel voorzichtig, je verandert immers de naam van je cursus zelf!

Boomstructuur

In de boomstructuur in de middelste kolom zie je de structuur van jouw cursus.

 • Met de plus- en mintekens in elk blok klap je de onderliggende structuur uit.
 • De grijze blokken zijn modules en submodules, de blauwe blokken zijn topics binnen de (sub)modules.
 • Placeholders zijn lichtblauwe blokken met een stippellijn eromheen (in het voorbeeld hierboven is Literatuur week 4 een placeholder). In een donkerder blauw blok met een ononderbroken lijn heb je al content toegevoegd. Als er Draft staat in een blok, betekent dit dat deze nog niet is gepubliceerd (in het voorbeeld hierboven staat Wat is dit? op draft).
 • Klik op het pijltje naast een (sub)module, een contentblok of een placeholder om het blok te:
  • selecteren (Select).
  • knippen (Cut) of te kopiëren (Copy Placeholder) om hem vervolgens ergens anders in de (sub)module of in een andere (sub)module te plakken (Paste).
  • verplaatsen binnen de (sub)module (Move Up, Move Down) of te verplaatsen naar een andere (sub)module (Move To). NB: Je kunt elk blok ook verplaatsen door het aan te klikken en te slepen naar de gewenste plek.      
  • verwijderen (Remove).

Build Outline

Met Build Outline bouw je gemakkelijk de structuur van je cursus, zonder dat je deze al hoeft te vullen met content en activities. Hierbij is het belangrijk dat jij al in je hoofd hebt hoe je de cursus wilt structureren. Deel je je cursus bijvoorbeeld in per week, per thema, et cetera?

Het voordeel van het opzetten van een lege structuur door middel van placeholders is dat je een module kunt klaarzetten en deze vervolgens gemakkelijk kunt kopiëren op andere plekken (bijvoorbeeld: je wilt je cursus indelen in weken, waarbij in de module van elke week dezelfde topics staan, namelijk Literatuur, Quiz, Discussiebord en Opdrachten. Je kunt nu de module voor week 1 opzetten met placeholders en deze vervolgens kopiëren naar week 2, week 3, et cetera).

Klik op een van de icoontjes om respectievelijk modules, links, files, discussions, assignments of quizzes toe te voegen. Je plaats hiermee placeholders in de boomstructuur van je cursus, oftewel structuurblokken zonder inhoud. Als je op een van de icoontjes klikt, kies je onder welke (sub)module je dit onderdeel wilt plaatsen. Je kunt een placeholder ook slepen naar de gewenste plek in de boomstructuur.

Bij het aanmaken van een placeholder geef je deze een naam en een beschrijving. Klik vervolgens op Create. NB: Brightspace vult zelf automatisch een titel en een beschrijving in van wat je met de activity kunt doen.

Placeholders zijn niet zichtbaar in Content zolang ze geen inhoud hebben.

Add Content

Onder Add Content maak je nieuwe content aan en plaatst deze in een (sub)module of in een placeholder.

Klik op een van de icoontjes om respectievelijk een nieuwe link, een HTML-file, een discussion topic, een submission folder, een quiz of een grade item aan te maken. Je kunt een icoontje ook slepen naar de plaats in de structuur waar je het wilt plaatsen. Klik je op een icoontje, dan selecteer je eerst waar in de structuur je het onderdeel wilt toevoegen. Daarna kom je terecht in een scherm waar je de instellingen van het onderdeel kunt veranderen. Hoe je files en activities maakt, vind je in de volgende artikelen:

Je kunt content aanmaken in een placeholder door het icoon dat gelijk is aan het soort placeholder naar de placeholder te slepen (je sleept bijvoorbeeld het icoon voor discussions naar een placeholder van het type dicussions). Je kunt ook op de placeholder klikken en vervolgens in het kader rechts in het scherm klikken op New... (Link, Discussion, et cetera). NB: als het een placeholder voor een file betreft, kun je in het kader rechts in het scherm klikken op Add File om een bestaand bestand van je computer of uit de cursus toe te voegen.

Het is handiger om activities aan te maken vanuit Activities en deze daarna toe te voegen aan de course builder. Je hebt dan meer opties met betrekking tot restrictions en assessment.

Browse Tools

Onder Browse Tools voeg je eerder aangemaakte files en activities toe.

 • Klik op het pijtlje achter het gewenste contenttype.
 1. Klik op het pijltje om de details van het onderdeel weer te geven.
 2. Vink het gewenste onderdeel aan en klik op Add to Course om het toe te voegen aan de boomstructuur. Selecteer vervolgens waar je het onderdeel wilt toevoegen.
 3. Met de icoontjes kun je van links naar rechts:
  • Een nieuwe file of activity aanmaken. NB: bij Course Files staat naast dit icoon een extra icoon waarmee je bestanden van je computer kunt uploaden.
  • De pagina herladen (bijvoorbeeld als je in een ander venster een nieuwe file/activity hebt aangemaakt en deze nog niet in de lijst staat).
  • de Activity pagina van het betreffende onderdeel openen in een nieuw venster.
 4. Klik op Browse Tools om terug te keren naar het browse tools overzicht.

Bij Course Files zie je alle mappen en bestanden die je eerder hebt aangemaakt. Als je een uitgebreide mappenstructuur hebt, kunnen er meerdere niveaus zijn waarin je het gewenste bestand moet zoeken.

Als je in Safari werkt, kan het voorkomen dat bepaalde items (pop-ups) niet te openen zijn of een foutmelding geven door de browserinstellingen. Bekijk voor mogelijke oplossingen het artikel: Hoe los ik problemen met externe programma's op bij (mobiel) gebruik van Brightspace?

Informatieblok

Aan de rechterkant van het scherm zie je een informatieblok die de details toont van de (sub)module of het onderdeel in de boomstructuur dat je hebt aangeklikt.

 • Klik op Edit Notes om notities toe te voegen/ te veranderen. NB: deze notities zijn niet zichtbaar voor studenten en je kunt ze alleen lezen en bewerken in de course builder.
 • Klik op Edit ... (hier Edit Link) om de module of het onderdeel aan te passen. NB: de mogelijkheden zijn hier erg beperkt, dus het is handiger om het onderdeel aan te passen in de activity of module zelf.
 • Verander de status van het onderdeel van Published naar Draft (of andersom).
Previous Article Hoe kopieer ik een SCORM-pakket?
Next Article Hoe gebruik ik Discussions?