ICT in het Onderwijs

Hoe beoordeel ik een assignment (grade item, rubric)?

Updated on

Let op: Er zit een bug in Assignments. In oudere browsers (Firefox en Safari t/m versie 16) lijkt het alsof ingeleverde documenten niet worden geladen. Het symbool dat aangeeft dat het document geladen wordt, blijft namelijk in beeld. Toch staat het document dan al klaar als je naar beneden scrollt.

Wanneer je een assignment (opdracht) wilt beoordelen (een cijfer toekennen), koppel je deze aan een grade item (zodat de beoordeling wordt opgenomen in het grade book). Ook kun je een assignment beoordelen aan de hand van een rubric, door een rubric aan de assignment te koppelen.

Opdrachten markeren (flaggen)

Binnen een assignment kun je ingeleverde opdrachten markeren (flaggen). Je kunt bijvoorbeeld als je met twee docenten een assignment nakijkt de helft van de ingeleverde opdrachten markeren. De ene docent kijkt de gemarkeerde opdrachten na, en de andere docent de niet gemarkeerde opdrachten. Je kunt markeringen ook gebruiken om te signaleren welke opdrachten je nog nader wilt bekijken of wilt bespreken met een collega.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Assignments.
 • Klik op de gewenste assignment. Je landt op het Users tabblad.
 • Voor elke ingeleverde opdracht zie je een vlagicoon. Klik op dit icoon om een opdracht te markeren (of om de markering te verwijderen). NB: als het vlaggetje zwart is, heb je de opdracht gemarkeerd
 • Klik op Submissions om de opdrachten te filteren op markering.
 • Klik op Show Search Options.
 1. Selecteer onder Flag Status in het dropdownmenu of je de gemarkeerde opdrachten (Submissions with flags) of de niet-gemarkeerde opdrachten (Submissions without flag) wilt zien.
 2. Vul een term in de zoekbalk in (Search For). Klik vervolgens op Enter op je toetsenbord, of op het vergrootglasicoon in de zoekbalk.

Je moet in de zoekbalk een term invullen om te zoeken in de ingeleverde opdrachten. Filteren op markering werkt dus alleen als je een zoekterm invult die voorkomt in elke submission. Het is dus handig om studenten te instrueren een vast element toe te voegen in de bestandsnaam van de opdracht, bijvoorbeeld TITEL-S1234567. Je kunt nu in de zoekbalk een S invullen, want elke submission bevat deze letter.

Beoordelen met een rubric

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een assignment kan beoordelen aan de hand van een rubric. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Wanneer je in Brightspace een rubric gemaakt hebt en gekoppeld hebt aan een assignment, kun je de rubric gebruiken om ingeleverde assignments te beoordelen.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Assignments.
 • Klik op de assignment die je wilt beoordelen.

Onderaan het scherm zie je een overzicht van de ingeleverde assignments. Je kunt de submissions filteren op:

 1. Studentnaam (gebruik hiervoor de zoekbalk);
 2. Het type submission. Selecteer hiervoor onder Submissions:
  • Show everyone (alle submissions);
  • Users with/without submissions (alleen studenten die de opdracht wel/niet hebben ingeleverd). Als je de resultaten gefilterd hebt op Users with submissions,kun je ook aanvinken of je:
   • alleen ongelezen submissions wilt zien (Only show users with unread submissions);
   • alleen submissions wilt tonen die binnen een bepaalde periode ingeleverd zijn (specifieer vervolgens de datum en of je de submissions die daarvoor of daarna ingeleverd wilt zien);
   • alleen submissions wilt zien die te laat zijn ingeleverd (Late Submissions);
  • Users with preview submissions (om bijvoorbeeld alleen de submissions te zien die je zelf (of een collega) als test hebben ingeleverd);
  • Users with graded unpublished submissions (studenten wiens opdracht je al beoordeeld hebt, maar waarvan je de beoordeling nog niet gepubliceerd hebt).
  • Vervolgens kun je voor elke filteroptie nog aanvinken of je alleen de submissions wilt zien van studenten die een vrijstelling hebben (Users who are exempt).  
 3. Onder Feedback kun je aangeven of je alle submissions wilt zien (Show everyone) of alleen van studenten met of zonder feedback (Users with/without feedback).
 • Je kunt ingeleverde bestanden downloaden, naar studenten mailen, markeren als gelezen/ongelezen, verwijderen of de feedback die je daarbij gegeven hebt publiceren. Vink hiervoor één of meerdere studenten aan (of het vakje linksboven om iedereen te selecteren) en klik vervolgens op de gewenste actie. Als je meerdere bestanden tegelijk selecteert en downloadt, worden deze samengevoegd in een zip-bestand.
 • Klik op de bestandsnaam van het ingeleverde bestand om deze te beoordelen.

Om een assignment te beoordelen met een rubric, moet het maximaal aantal te behalen punten in een rubric overeenkomen met het maximaal aantal te behalen punten voor de assignment of topic (Out of score) waaraan je de rubric koppelt. Om de maximumscore van de rubric te berekenen, tel je de hoogste score (behorende bij het hoogste level) die voor elk criterium gehaald kan worden bij elkaar op.

Je kunt op twee verschillende manieren de Rubric invullen:

 1. Door op het boxje te klikken opent de Rubric in een nieuw venster.
 2. Door op de Rubric te klikken opent een verkorte versie van de Rubric in het menu.

De eerste manier ziet er als volgt uit:

 1. Klik voor elk criterium op het level dat je wilt toekennen.  
 2. Voeg eventueel per criterium extra feedback toe. Klik hiervoor op Add Feedback. Er opent een tekstvak waarin je per criterium feedback kunt geven aan de student.
 3. Aan de rechterkant zie je de kolom Criterium Score. Hier zie je de score die per criterium is behaald, bij elkaar opgeteld vormt dit de score achter Total.
 4. Onderaan de rubric zie je het totaal aantal behaalde punten.
 5. Onder Overall Score zie je het prestatielevel bij het aantal behaalde punten. Je kunt eventueel zelf het automatisch toegekende prestatieniveau wijzigen door op een ander level te klikken.
 6. Klik op Close om terug te keren naar de assignment. De feedback wordt automatisch opgeslagen.

Afhankelijk van hoe je de scores hebt ingesteld krijg je de mogelijkheid om per criterium een aantal punten toe te kennen. De totaalscore (Overall Score) wordt berekend op het aantal punten dat is behaald. 160 of meer punten levert in bovenstaand voorbeeld dus een level 4 score op. Dit is niet de maximale score! Wanneer een student dus 170 punten heeft gekregen, levert dit een level 4 score op, maar dit is niet de hoogste score qua eindcijfer. De maximale score van de voorbeeldrubric is namelijk de maximumscore van elk criterium bij elkaar opgeteld = (5x30) + (3x10) =180. Een score van 170 zou dus een eindcijfer opleveren van (170/180) x 10=9,4.

Als je de rubric niet volledig invult, krijg je bij het publiceren van de feedback een waarschuwing dat niet alle rubric criteria zijn gescoord. Je hebt de mogelijkheid om dit nog te corrigeren of een incomplete rubric toch te publiceren.

De tweede manier om de Rubric in te vullen ziet er als volgt uit:

In deze versie wordt de Rubric verkort weergegeven.

 1. Met de schuifbalk kun je per criterium de levels bekijken en toekennen. Je kunt de verschillende levels bekijken door op de pijltjes aan de linker- en rechterkant van de balk te klikken, of door het grijze blok op de balk te verschuiven.
 2. Om het level toe te kennen klik je op het grijze blok wanneer deze op het juiste level staat. Dan komt er een vinkje te staan in het toegekende level.
 3. Onder de balk zie je de omschrijving van het level dat je geselecteerd hebt.
 4. Klik op Add Feedback om feedback te geven op het criterium.
 5. Klik op het pijltje in de rechterhoek om de Rubric in te klappen.
 • Wanneer je nog niet alle criteria hebt ingevuld, kun je dat zien door de tekst die onder de Rubric staat.
 • Klik op het statistiek-icoon om statistieken over de rubric te bekijken.
 1. Bij Overall vind je de gemiddelde score van alle studenten op de rubric als geheel.
 2. Bij Criteria Statistics vind je de gemiddelde score van alle studenten per criterium.
 3. Bij Individual Statistics vind je statistieken voor alle afzonderlijke studenten en welke docent beoordeeld heeft.
 4. Klik op Close om dit venster te sluiten.
 1. Brightspace vult de score in en berekent het cijfer.
 2. Onder de drie puntjes vind je drie verschillende opties:
  • Edit Activity: Ga direct naar het bewerken van de Assignment.
  • Preview Activity: Ga direct naar de originele Assignment. Dit geldt voor alle personen met Grader rechten.
  • Special Access Dates: Ga direct naar de speciale toegangsfuncties.
 3. Onder Overall Feedback kun je algemene feedback toevoegen. De feedback uit de rubric wordt hier niet overgenomen.
 4. Klik op Publish/Update als je de feedback wilt (her)publiceren en de student op de hoogte wilt brengen van zijn of haar score. Klik op Save Draft/Retract als je je beoordeling wel wilt bewaren, maar nog niet aan de student wilt tonen.

Beoordelen met een grade item

Wanneer je in Brightspace een grade item gemaakt hebt en gekoppeld hebt aan een assignment, kun je het grade item gebruiken om ingeleverde assignments te beoordelen.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Assignments.
 • Klik op de assignment die je wilt beoordelen.

Onderaan het scherm zie je een overzicht van de ingeleverde bestanden in de assignment. Je kunt de submissions filteren op:

 1. Studentnaam (gebruik hiervoor de zoekbalk);
 2. Het type submission. Selecteer hiervoor onder Submissions:
  • Show everyone (alle submissions);
  • Users with/without submissions (alleen studenten die de opdracht wel/niet hebben ingeleverd). Als je de resultaten gefilterd hebt op Users with submissions,kun je ook aanvinken of je:
   • alleen ongelezen submissions wilt zien (Only show users with unread submissions);
   • alleen submissions wilt tonen die binnen een bepaalde periode ingeleverd zijn (specifieer vervolgens de datum en of je de submissions die daarvoor of daarna ingeleverd wilt zien);
   • alleen submissions wilt zien die te laat zijn ingeleverd (Late Submissions);
  • Users with preview submissions (om bijvoorbeeld alleen de submissions te zien die je zelf (of een collega) als test hebben ingeleverd);
  • Users with graded unpublished submissions (studenten wiens opdracht je al beoordeeld hebt, maar waarvan je de beoordeling nog niet gepubliceerd hebt).
  • Vervolgens kun je voor elke filteroptie nog aanvinken of je alleen de submissions wilt zien van studenten die een vrijstelling hebben (Users who are exempt).  
 3. Onder Feedback kun je aangeven of je alle submissions wilt zien (Show everyone) of alleen van studenten met of zonder feedback (Users with/without feedback).
 • Je kunt ingeleverde bestanden downloaden, naar studenten mailen, markeren als gelezen/ongelezen, verwijderen of de feedback die je daarbij gegeven hebt publiceren. Vink hiervoor een of meerdere studenten aan (of het vakje linksboven om iedereen te selecteren) en vervolgens op de gewenste actie. Als je meerdere bestanden tegelijk selecteert en downloadt, worden deze samengevoegd in een zip-bestand.
 • Klik op de bestandsnaam van het ingeleverde bestand om deze te beoordelen.
 1. Vul het cijfer handmatig in. Wanneer er een rubric is toegevoegd berekent Brightspace het cijfer automatisch.
 2. Onder Overall Feedback kun je algemene feedback toevoegen als toelichting op het cijfer.
 3. Voeg eventueel een bestand toe aan je beoordeling. Dit bestand wordt dan zichtbaar bij het cijfer in het gradebook.
 4. Klik op Publish/Update als je de feedback wilt (her)publiceren en de student op de hoogte wilt brengen van zijn of haar score. Klik op Save Draft/Retract als je je beoordeling wel wilt bewaren, maar nog niet aan de student wilt tonen.
 • Het is ook mogelijk een assignment te beoordelen aan de hand van een keuzelijst, als je een grade item van het type selectbox hebt gekoppeld aan de opdracht. In dit geval ken je een voorgedefinieerde waarde toe aan de assignment dat past bij de geleverde prestatie.

Beoordelingen voor grade-items die je publiceert, pusht Brightspace automatisch naar de Pulse-app. Als je een beoordeling intrekt (Retract), kunnen studenten deze in Brightspace niet meer zien, maar in Pulse wel! Als je de beoordeling voor een grade-item verbergt nadat je deze hebt gepubliceerd, zien studenten in Pulse dus niet de meest recente beoordeling. Zij krijgen hier geen melding van. Wij raden dus aan om een gepubliceerd grade-item niet in te trekken, omdat dit verwarring kan opleveren bij de student. Als je een beoordeling aanpast, publiceer deze dan direct opnieuw, zodat Brightspace de nieuwe beoordeling ook naar Pulse pusht.

Beoordelen met anonymous marking

Wanneer je in Brightspace bij het aanmaken van een assignment anonymous marking hebt aangezet, kun je assignments beoordelen zonder dat je de naam van de student ziet die de assignment heeft ingeleverd.

 • Tijdens het nakijken zie je de submissions van verschillende studenten als Anonymous User <x>.
 • De submissions worden genummerd op volgorde waarin ze zijn ingeleverd.
 • Je kunt deze opdrachten nakijken zoals gewoonlijk, maar je kunt geen cijfer invullen. De publish knop werkt nog niet. Je kunt alleen publiceren met de knop publish all feedback in de assignment. Dit betekent dat je eerst alle opdrachten van de (anonieme) studenten nakijkt en dan allemaal tegelijk teruggeeft aan de studenten. Vanaf dat moment staan de cijfers in Grades en kun je zien wie welk cijfer gekregen heeft.

Video-opdracht beoordelen

Als studenten voor een opdracht een geschreven deel en een video uit Kaltura moeten inleveren, leveren zij het geschreven bestand in een bijlage in en de video in het commentaarveld. Bij de beoordeling krijg je intieel alleen de bijlage te zien, waardoor je niet gemakkelijk kunt wisselen tussen het bestand en de video. Je kunt echter de bijlage en het commentaar onder elkaar krijgen in het evaluatiescherm door te navigeren naar user submissions.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Assignments.
 • Klik op de assignment die je wilt beoordelen.
 • Klik op de naam van de student of de groep (niet het bestand zelf) om het werk te beoordelen.

Je ziet hier de bijlage en het commentaar met de video onder elkaar staan. Aan de rechterkant kun je de rubric openklikken, een score invullen en feedback geven. Via dit scherm kun je dus gemakkelijk schakelen tussen de bijlage en de video en tegelijk de beoordeling en/of feedback toevoegen.

 • Na het beoordelen van een student kan je gemakkelijk de volgende student beoordelen door te klikken op het pijltje bovenaan of Next Student onderaan de pagina.
Previous Article Hoe koppel ik een grade item en/of rubric aan een assignment?
Next Article Hoe beoordeel ik een assignment offline?