ICT in het Onderwijs

Hoe veilig is Brightspace?

Updated on

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de keuze voor Brightspace heeft veiligheid en toetsing aan de AGV een grote rol gespeeld. Alle inschrijvers hebben bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst van de Radboud Universiteit moeten ondertekenen. Op papier is het systeem veilig.
De veiligheid van het geheel (inclusief koppelingen aan andere systemen zoals OSIRIS) is zo sterk als de zwakste schakel. Om die reden is tijdens het implementatietraject van Brightspace een security audit door de Digital Security groep van de Radboud Universiteit uitgevoerd. Het resultaat van die audit is bepalend geweest voor de definitieve acceptatie en ingebruikname van het systeem.

Previous Article Waar kan ik terecht met vragen of voor support?
Next Article Veelgestelde vragen over Virtual Classroom