ICT in het Onderwijs

Hoe kan ik een student vrijstellen van een opdracht, quiz of andere activity (grade item)?

Updated on

Het kan voorkomen dat je een of meerdere studenten wilt vrijstellen (exemptions) van bepaalde opdrachten, quizzes of andere Activities. Studenten kunnen soms bijvoorbeeld in de knel komen door alle verschillende verplichtingen van verschillende vakken, waardoor je ervoor kunt kiezen om afspraken te maken met specifieke studenten over de verplichtingen in jouw cursus.
Als je ervoor kiest dat een student een bepaalde opdracht niet, later of anders mag doen, moet je dit echter wel aanpassen in het grade book, zodat opdrachten die vervallen voor de student niet worden meegenomen in de berekening van het eindcijfer.

NB: dit geldt alleen als je grade items hebt gekoppeld aan de betreffende opdrachten en Brightspace aan de hand hiervan het eindcijfer laat berekenen.

Je kunt op elk moment in je cursus studenten vrijstellen van grade items. Dit doe je het gemakkelijkst via Enter Grades.

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Grades.

Als het grade item een release condition is voor een ander onderdeel in je cursus, wordt deze bij een vrijstelling niet meer getriggerd. Let er dus op dat je dat onderdeel wel ontsluit voor de student(en) met de vrijstelling. 

 • Navigeer naar Enter Grades (eerste tabblad).

Via Enter Grades kun je gemakkelijk meerdere studenten uitsluiten voor een bepaald grade item, maar ook een bepaalde student uitsluiten voor meerdere grade items.

Voor één grade item

 1. Klik op Enter Grades (eerste tabblad).
 2. Klik op het pijltje achter het grade item waavoor je vrijstellingen wilt geven.
 3. Klik op Enter Grades.
 1. Selecteer de studenten die je wilt vrijstellen van dit grade item.
 2. Klik op Exempt.
 3. Klik op Save and Close om terug te keren naar Enter Grades.

Je kunt vrijstellingen gemakkelijk intrekken. Selecteer hiervoor de student(en) met een vrijstelling en klik op Unexempt.

Voor één student

 1. Klik op Enter Grades (eerste tabblad)
 2. Klik op het pijltje achter de student die je wilt vrijstellen van bepaalde grade items.
 3. Klik op Bulk edit exemptions.
 1. Selecteer de grade items waarvoor je de student wilt vrijstellen.
 2. Klik op Save and Close om de vrijstellingen op te slaan en terug te keren naar Enter Grades.

In het grade book zie je vervolgens de vrijstellingen van elke student.

Previous Article Hoe maak ik een formule in mijn grade book?
Next Article Hoe kopieer ik een grade scheme uit een andere cursus naar mijn huidige cursus?