ICT in het Onderwijs

Hoe kan ik instellen wat studenten zien als ze een quiz inleveren (Quiz Submission Views)?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je de Submission View instellingen kunt wijzigen. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Submission views

Standaard zien studenten het bericht Your quiz has been submitted successfully wanneer ze een quiz inleveren. Je kunt dit bericht aanpassen, en daarbij aangeven welke quizinformatie je wel/niet aan studenten wilt vrijgeven (bijvoorbeeld of ze wel/niet zien welk aantal vragen ze goed hadden, hun eigen score of het klasgemiddelde, et cetera).

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes.
 • Klik op de gewenste quiz.
 1. Klik op Submission Views (het vijfde tabblad).
 2. Klik op Default View om de standaardweergave te zien en aan te passen:
  • Je ziet dat de default view direct zichtbaar is (Date: immediately) en dat er geen vragen of statistieken worden getoond aan de studenten.
 3. Klik op Add Additional View om een geheel nieuwe weergave aan te maken. Je kunt per quiz instellen of je de default view gebruikt of een andere weergave die je hebt aangemaakt.

Default view

Bij het maken van een nieuwe quiz, staat de studentweergave automatisch op de Default View. Het is dus handig om de default view zo in te stellen dat je deze bij de meeste quizzes kunt gebruiken.

 • Het standaardbericht staat al ingevuld onder Message. Pas deze eventueel aan.

 

Selecteer onder View welke informatie je aan studenten wilt tonen:

 • Selecteer Yes om de quizvragen te tonen. Specificeer vervolgens wat studenten er precies zien:
  • Selecteer Show questions answered incorrectly als ze alleen de vragen mogen zien die ze verkeerd hebben beantwoord.
  • Selecteer Show questions answered correctly als ze alleen de vragen mogen zien die ze goed hebben beantwoord.
  • Selecteer Show all questions without user responses als ze alleen de vragen mogen zien en niet de door hen gegeven antwoorden.
  • Selecteer Show all questions with user responses als ze zowel de vragen mogen zien als de door hen gegeven antwoorden.
  • Vink Show question answers als ze van de vragen die ze zien ook de juiste antwoorden mogen zien.  
  • Vink Show question score and out of score aan als ze ook de behaalde score per vraag mogen zien en hoeveel punten van het totaal van die vraag ze hebben gescoord.
 • Selecteer No als je niet wilt dat studenten de quizvragen terugzien.
 1. Vink Show attempt score and overall attempt score aan als studenten morgen zien hoe ze hebben gescoord op de quiz.
 2. Vink Show class average aan als studenten mogen zien wat de gemiddelde score van alle deelenemers aan de quiz is.
 3. Vink Show score distribution aan als studenten mogen zien hoe de andere deelnemers hebben gescoord op elke vraag.
 4. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

Vragen die je handmatig moet nakijken (zoals open vragen), krijgen in Brightspace een score van nul. Als je open vragen gebruikt in een quiz, is het dus beter om Show question score and out of score en Show attempt score and overall attempt score niet aan te vinken. Anders krijgt de student een verkeerd beeld van zijn/haar score.

Additional views

Maak een extra studentweergave aan voor een quiz, bijvoorbeeld als je studenten bij een bepaalde quiz andere gegevens wilt laten zien dan normaal. Je kunt hierbij ook restricties voor IP-adres, tijd en datum en minimale/maximale score instellen. Als je restricties wilt toevoegen aan een weergave, kun je dus ook een additional view gebruiken.

 1. Geef de weergave een titel.
 2. Voeg eventueel een bericht toe.  

Je kunt in het bericht ook een link opnemen naar een ander onderdeel in Content of Activities, zodat studenten weten wat ze na de quiz moeten doen.  

Voeg eventueel restrictions toe:

 1. Specificeer onder Date eventueel de datum en tijd vanaf wanneer het bericht zichtbaar is. Studenten zien het bericht dan niet direct bij het inleveren van de quiz, maar na de ingevulde datum en tijd. NB: vul hier dus een datum en tijd in die liggen na de end date van de quiz!
 2. Vink IP Restriction (IPv4) aan om de zichtbaarheid van het bericht te beperken tot de IP-adressen die ook toegang hebben tot de bijbehorende quiz. NB: hiervoor moet je bij het instellen van de quiz ook een IP-restrictie hebben opgelegd.
 3. Als je wilt dat een student een bepaalde score moet behalen bij een quizpoging om de weergave te zien, kies dan eerst in het dropdownmenu om welke poging het gaat (als studenten meerdere pogingen hebben).
 4. Vul een minimum en/of maximumscore in die studenten moeten behalen om de weergave te zien.
 5. Vink Limited Duration aan als je wilt dat het bericht slechts voor beperkte tijd zichtbaar is nadat de student de quiz heeft ingeleverd. De tijd specifieer je in minuten.

Het invullen van een datum kan handig zijn als je wel de antwoorden wilt tonen, maar niet wilt dat snelle studenten de antwoorden doorgeven aan langzamere studenten.

 • Onder View Details heb je dezelfde opties als bij het veranderen van de default view.
 • Klik op Save om de instellingen op te slaan.

Submission view instellen

Als je naast de default view een of meerdere extra studentweergaves hebt aangemaakt, kun je voor elke quiz kiezen welke weergave gebruikt.

Op het Submission Viewstabblad zie je een overzicht van de extra weergaves die je het aangemaakt.

 • Als je een van deze weergaves wilt gebruiken in plaats van de default view, vink dan de gewenste weergave aan.
 • Klik op Save and Close.

Wanneer studenten de submission view zien, hangt af van de instellingen van de quiz. Als je in de submission view aanvinkt dat studenten hun score voor de vragen of de inleverpoging kunnen zien, is de weergave pas zichtbaar als deze is beoordeeld. Als je hebt ingesteld dat Brightspace automatisch de quiz beoordeelt, zien studenten de weergave direct. Maar als je hebt ingesteld dat jijzelf de quiz beoordeelt, dan kunnen studenten de weergave pas zien als jij de beoordeling hebt gepubliceerd. Als je niet aanvinkt dat studenten hun score kunnen zien, dan zien zij de weergave direct na het inleveren van de quiz of op de datum die jij hebt ingesteld.

Previewen

Als je wilt weten hoe de weergave er voor studenten uitziet, dan kun je hiervoor je quiz previewen.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes. Je landt op Manage Quizzes.
 1. Klik op het pijltje achter de quiz die je wilt previewen.
 2. Klik op Preview.
 1. Je ziet een overzicht van de quiz (dit zien studenten dus ook) onder Quiz Details.
 2. Vink Bypass Restrictions aan om eventuele restricties die je voor studenten hebt ingesteld te omzeilen.
 3. Met Exit Preview kun je altijd terugkeren naar Manage Quizzes.
 4. Klik op Start Quiz! om de quiz te starten in de preview en maak de quiz. Klik als je klaar bent op Submit Quiz.
 1. Vink Allow this preview attempt to be graded in the Grade Quiz area aan als je wilt dat de poging in de preview wordt beoordeeld. NB: de score op pogingen in previews wordt niet meegenomen in het berekenen van de quizstatistieken.
 2. Klik op Submit Quiz.

In bovenstaand voorbeeld is een additional submission view ingesteld, waarbij studenten na het inleveren van een quizpoging direct de vragen en antwoorden zien en de behaalde scores.

 • Klik op Done.

Je komt op een overzichtspagina met alle quizpogingen en eventuele quizstatistieken (in bovenstaand voorbeeld zien studenten geen quizstatistieken). Als je op een poging klikt, zie je wederom de de ingestelde submission view per vraag.

 • In het dropdownmenu bij Submission View kun je selecteren van welke weergave je een preview wilt zien.
 • Klik op Exit Preview om terug te keren naar Manage Quizzes.
Previous Article Hoe stel ik restrictions in voor een quiz?
Next Article Hoe pas ik een quiz aan?