ICT in het Onderwijs

Wat zijn Miscellaneous spaces?

Updated on

Zoals ook beschreven in de werkinstructie over de programme spaces zijn er in Brightspace geen organizations (zoals we die wel in Blackboard kennen). Als vervanger hiervoor zijn Programme spaces in het leven geroepen. Maar naast het delen van informatie per opleiding waren er in Blackboard ook andere use cases waar organizations voor werd ingezet. Veelal waren dit use cases waar een electronische leeromgeving niet primair voor is bedoeld. De reden dat dit dan toch in Blackboard werd gedaan is omdat er op de RU geen goed alternatief beschikbaar was/is. Om te voorkomen dat deze use cases tot een abrupt einde komen zijn tijdelijk! de Miscellaneous spaces in het leven geroepen (kort: MSPACE). Het is expliciet de bedoeling dat het gebruik van Miscellaneous spaces wordt afgebouwd en dat er zo snel als mogelijk alternatieven in gebruiken genomen worden.

Welke voorwaarden gelden er voor het aanvragen van een Miscellaneous space?

Miscellaneous spaces kunnen uitsluitend aangevraagd worden als er voor dit doeleinde ook al een organization bestond in Blackboard.

De tweede voorwaarde is dat er op het moment van aanvragen nog geen alternatief beschikbaar is op de RU.

Daarnaast geldt dat het gebruik van de miscellaneous spaces dient te stoppen op het moment dat het alternatief alsnog beschikbaar komt op de RU. Uiteraard is hier een overgangsperiode over af te spreken om de informatie uit de miscellaneous space over te kunnen zetten naar het alternatief.

Hoe vraag ik een Miscellaneous space aan?

De aanvraagprocedure voor Miscellaneous spaces is in onderstaande word document in detail beschreven.

Previous Article Wat zijn Programme spaces en hoe werken ze?
Next Article Copy Course 2018-2019: workaround voor ICTO/TIP