ICT in het Onderwijs

Welke Department rollen zijn er in Brightspace?

Updated on

In Brightspace zijn drie Department rollen beschikbaar: Department Observer, Department Grader-Builder en Department Admin. De eerste twee rollen zijn in Brightspace zichtbaar in de classlist. Deze rollen maken het mogelijk om gebruikers Observer of Grader-Builder rechten te geven in alle cursussen die onder één of meerdere Brightspace Departments vallen.

Brightspace Departments maken deel uit van de organisatiestructuur in Brightspace. Voor elk coördinerend onderdeel van een faculteit in OSIRIS bestaat in Brightspace een overeenkomstig Department. Onder dat Department in Brightspace vallen alle cursussen die in OSIRIS onder het overeenkomstige coördinerende onderdeel vallen.

Een gebruiker die met een van deze rollen aan een Department is gekoppeld wordt hierdoor automatisch gekoppeld aan alle huidige en nieuwe cursussen die onder dat Department vallen. Indien een gebruiker met een van deze rollen voor een specifieke cursus binnen de Department een andere rol nodig heeft kan deze door de ICTO-ondersteuner van de faculteit gewijzigd worden. Aanvragen voor de toekenning van de Department rollen kunnen worden gestuurd naar [email protected].  

Voor de rechten van de Observer en Grader-Builder rol zie het artikel Hoe werken rollen in Brightspace?

Naast de twee bovengenoemde rollen is er een Department Admin rol. Die heeft dezelfde rechten als een Institution Admin, maar dan op department-niveau.

Previous Article Hoe voeg ik een dummystudent of dummyteacher toe en hoe verwijder ik deze?
Next Article Coderingsstelsel Course Offerings, Course Templates en Departments