ICT in het Onderwijs

Hoe werkt een Bulk Course Create?

Updated on

Een Bulk Course Create bestaat uit een Excel-bestand om meerdere course offerings tegelijk aan te maken, welke uitgevoerd kan worden door functioneel beheer Brightspace. FB Brightspace biedt deze mogelijkheid voor course offerings die niet vanuit OSIRIS (kunnen) komen. Denk daarbij aan cursussen van profit centers of specifieke gevallen binnen faculteiten. De faculteit of profit center is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren van de benodigde informatie.

In deze werkinstructie wordt de procedure beschreven alsmede de wijze waarop het Excel-bestand gevuld moet worden.

Procedure voor aanvraag

Een gevuld Excel-bestand kan aangeleverd worden via [email protected].

Het importeren wordt vervolgens binnen maximaal 1 week uitgevoerd.

Instructie vullen en maken Excel-bestand

Er dient een nieuw Excel-bestand gemaakt te worden met precies de kolommen uit het voorbeeld. Aanvullende kolommen (voor eventuele eigen informatie) zijn niet toegestaan. Gebruik dan ook het liefst bovenstaand voorbeeld om er voor te zorgen dat het bestand alleen de juist kolommen bevat.

Het Excel-bestand dient precies de volgende kolommen met de volgende inhoud te bevatten:

1. Kolom 1 moet de code van de aan te maken course offering bevatten. Deze code moet voldoen aan het coderingsstelsel.

2. Kolom 2 moet de naam van de aan te maken course offering bevatten.

3. Kolom 3 moet de code van het 'semester' bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen. Er bestaat een 'semester' voor elk geheel collegejaar. De code ziet er als volgt uit: SEMESTER-<collegejaar>, bijvoorbeeld SEMESTER-2019 (dit betreft het collegejaar 2019-2020). Kalenderjaren zijn ook mogelijk: deze hebben de prefix CY voor het jaartal. Voorbeelden:

Semestercode Weergave in Brightspace
SEMESTER-2022 2022/2023
SEMESTER-CY2022 2022

4. Kolom 4 moet de code van de template bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen. Deze code moet voldoen aan het coderingsstelsel. Als de template nog niet bestaat dan zal deze aangemaakt worden door de import.

5. Kolom 5 moet de name van de template bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen. Als de template nog niet bestaat dan zal deze aangemaakt worden door de import.

6. Kolom 6 moet de code van de department bevatten waar de course template aan hangt/moet komen te hangen. Het department moet wel al bestaan op het moment van inlezen. Als de department nog niet bestaat, geef dit dan door bij het doen van de aanvraag. De code van de Department moet voldoen aan het coderingsstelsel. Het department wordt dan met de hand aangemaakt door functioneel beheer alvorens het doen van de Bulk Course Create.

7. Kolom 7 moet altijd de vaste tekst NONE bevatten

8. Kolom 8 moet altijd de vaste tekst TRUE bevatten

9. Kolom 9 moet altijd de vaste tekst TRUE bevatten

Het gebruikt van komma's is in geen enkele kolom toegestaan. Komma's voorkomen het succesvol inlezen van het bestand.

Hieronder vind je een tweetal voorbeelden van hoe het uiteindelijke bestand er idealiter uit komt te zien:

JUR-XYZ-2022-PER1-V Testcursus XYZ jaargang 2022 periode 1 SEMESTER-2022 TEMPLATE-JUR-XYZ Testcursus XYZ DEPARTMENT-JUR-ABC NONE TRUE TRUE
CPO-SBZ-PAKKET4-2022 SBZ Pakket 4 - 2022 SEMESTER-CY2022
TEMPLATE-CPO-SBZ SBZ Pakket 4 DEPARTMENT-CPO-ALG NONE TRUE TRUE
Previous Article Hoe werkt een Bulk User Enrollment (voor Course Offerings en Groups)?
Next Article Hoe werkt een Course Copy Bulk?