ICT in het Onderwijs

Copy Course 2018-2019: workaround voor ICTO/TIP

Updated on

Omdat alle componenten uit de broncursus naar de doelcursus worden gekopieerd, zijn de oude OSIRIS groepen van de broncursus ook mee gekopieerd. Docenten worden geïnstrueerd deze groepen te verwijderen, waardoor ook alle groepsrestricties verloren gaan. 

Dit artikel beschrijft een workaround, die uitsluitend door ICTO/TIP uitgevoerd mag worden.

 • De nieuwe (lege) cursus wordt via de OSIRIS koppeling aangemaakt in Brightspace.
 • De docent volgt de handleiding Copy Course tot 3. Heb je veelvuldig gebruik gemaakt van groepsrestricties die aan de oude OSIRIS groepen vastzaten? De docent wordt doorverwezen naar TIP/ICTO.

Let op: voer onderstaande acties uit voordat de inschrijvingen vanuit OSIRIS binnenkomen!

Workaround

De werkwijze in het kort:

 • Kopieer de oude cursus naar de nieuwe cursus (indien dit nog niet is gedaan).
 • Pas de uit de broncursus gekopieerde OSIRIS groepscategoriëen en onderliggende groepen aan zodat de naamgeving exact gelijk is aan de nieuwe groepen die uit OSIRIS komen.
 • Verwijder de nieuwe door OSIRIS aangemaakte groepen. Op deze manier zullen de studenten die zich daarna in OSIRIS in groepen inschrijven in de gekopieerde groepen inclusief restricties worden enrolled.

Volg de hierna volgende stappen nauwkeurig om de groepsrestricties te behouden.

- Groepscategoriën aanpassen

 • Navigeer naar Administration > Groups
 1. Selecteer onder View Categories de categorie van de nieuw aangemaakte OSIRIS groepscategorie.
 2. Klik op de categorienaam.
 • Kopieer de categorienaam (Category Name).
 • Klik op Cancel.
 1. Selecteer onder View Categories de categorie van de uit de broncursus gekopieerde OSIRIS groepscategorie.
 2. Klik op de categorienaam.

Vervang de naam door de zojuist gekopieerde naam. En klik op Save.

Vanaf juni wordt in de koppeling een wijziging doorgevoerd waardoor gekopieerde OSIRIS groepscategorieën van 'nieuwe' OSIRIS groepen te onderscheiden zijn. Aan de description wordt het jaartal van de cursus toegevoegd, onder de tekst: DO NOT MODIFY!

- Groepen aanpassen

 1. Selecteer onder View Categories de categorie van de nieuw aangemaakte OSIRIS groepscategorie.
 2. Klik op de onderliggende groep.
 1. Kopieer de groepsnaam en plak deze in de uit de broncursus gekopieerde groep.
 2. Kopieer de groepscode en plak deze in de uit de broncursus gekopieerde groep.

Categorie verwijderen

Voordat je de door OSIRIS aangemaakte groepscategorie (en onderliggende groepen) verwijderd, moet je eerst de volledige description van de groepscategorie kopieren in de gekopieerde groepscategorie. Anders is volgend jaar het onderscheid tussen de categoriëen niet te zien.

 • Navigeer naar de nieuwe door OSIRIS aangemaakte groepscategorie.
 • Kopieer de volledige description (inclusief de extra aanvulling onder DO NOT MODIFY!.
 • Plak de tekst in de description van de gekopieerde groepscategorie.
 • Verwijder de nieuwe door OSIRIS aangemaakte categorie (inclusief groepen)

De koppeling ziet geen verschil meer met de eerder door de koppeling aangemaakte OSIRIS groepen en studenten worden aan de juiste groepen gekoppeld.

Previous Article Wat zijn Miscellaneous spaces?
Next Article Hoe geef ik een student automatisch een cijfer voor een Assignment?