ICT in het Onderwijs

Best practice: start-, end- en due dates gebruiken.

Updated on

In Brightspace kun je voor Assignments, Quizzes en topics in Content naast een Start Date zowel een Due Date als een End Date instellen. Het instellen van een due date heeft andere implicaties dan het instellen van een end date.

Wil je weten hoe je een start-, due- en/of end date instelt? Lees dan de artikelen voor Restrictions in Assignments, Quizzes en Content:

Due date

Als je een topic of een Activity een due date geeft, dan wordt deze automatisch zichtbaar in de Calendar van studenten. Ook ontvangen studenten notificaties van naderende deadlines in Brightspace (tenzij ze dit hebben uitgezet). Wanneer de due date is verstreken, dan kunnen studenten nog steeds in het topic of in de activity. Als je dus een due date hebt gegeven aan een assignment, dan kunnen studenten nog steeds hun opdracht inleveren. In het geval van activities zie je als docent in de lijst van submissions dat een opdracht of quiz te laat is ingeleverd. Brightspace markeert de submission als Late en geeft weer met hoeveel tijd de student de due date heeft overschreden.

Bij een assignment kun je de markering van een te laat ingeleverde opdracht opheffen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als een student een geldige reden heeft waarom de hij/zij de opdracht na de deadline heeft ingeleverd. Denk aan een technische storing of persoonlijke omstandigheden.

  • Klik hiervoor op het sleutelicoon bij de te late submission. Er opent een pop-upvenster.  
  1. Vink Has Due Date aan en vul een nieuwe due date in. NB: als je enkel de markering wilt verwijderen, klik dan in het datumveld en onder de kalender die verschijnt op Today. Als je de deadline voor een of meerdere studenten wilt verlengen, vul dan de nieuwe deadline in.
  2. Klik op Save.

Als het gaat om een groepsopdracht zie je onder Availability het kopje Users staan met daarachter de groep die het betreft. Hieronder staan de studenten die in deze groep zitten. Je kunt selecteren voor welke studenten de nieuwe due date geldt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat meerdere studenten de opdracht te laat hebben ingeleverd, maar dat niet al deze studenten een geldige reden hadden. Je kunt nu enkel de studenten met een geldige reden aanvinken.

Als je voor meerdere studenten tegelijkertijd de due date wilt aanpassen, dan kun je dit ook doen door middel van Special Access in de assignment zelf. Hoe je dit doet lees je in het artikel Hoe stel ik restrictions in voor een Assignment?

End date

Als je een topic of een Activity een end date geeft, dan geef je het item een harde deadline. Na het verstrijken van de end date is het topic of de Activity namelijk niet meer zichtbaar en toegankelijk voor studenten. De end date is niet zichtbaar in de Calendar, dus je moet deze datum duidelijk communiceren naar je studenten. Zij hebben niet zoals bij een due date de mogelijkheid om werk te laat in te leveren. Het nadeel is dus dat studenten die wel een geldige reden hebben om een assigment, quiz of survey later in te leveren, deze optie niet automatisch hebben. Je kunt wel uitzonderingen maken op de end date voor specifieke studenten door middel van Special Access. NB: als je dit pas instelt een paar dagen na de end date, kunnen de betreffende studenten pas weer inleveren nadat je de special access hebt verleend. Je kunt dan niet meer controleren of studenten in de tussentijd nog gewerkt hebben aan de opdracht of quiz, wat bij een technische storing bijvoorbeeld niet de bedoeling is.

  • Navigeer hiervoor naar de gewenste assignment, quiz of survey en ga naar de bewerkpagina (Edit).
  1. Klik op Restrictions (tweede tabblad).
  2. Vink Allow users with special access to... aan.
  3. Klik op Add Users to Special Access.
  1. Vul de aangepaste End Date in.
  2. Vink de student(en) aan voor wie deze aangepaste datum geldt.
  3. Klik op Save. Klik vervolgens op Save and Close.

Wij raden aan altijd te werken met een due date, zodat studenten in hun Calendar zien wanneer ze iets moeten inleveren en ze hier notificaties van krijgen. Verder raden we aan te werken met een end date, om studenten te motiveren op tijd hun werk in te leveren. Wij raden hierbij aan om een kleine ruimte (bijvoorbeeld 2 uur) te laten tussen de due date en de end date. Studenten kunnen zo toch nog een submission inleveren, maar submissions die zijn gedaan tussen deze tijden in worden gemarkeerd als Late. Je kunt op deze manier later beslissen of deze studenten een geldige reden hadden en of je de submission wel beoordeelt.

Previous Article Best practice: automatiseren extra opdracht of waarschuwings- en uitschrijfmail bij afwezigheid studenten.
Next Article Wat zijn de voorwaarden om een cursus aan te vragen in Brightspace?