ICT in het Onderwijs

Hoe werkt een Course Copy Bulk?

Updated on

Een Course Copy Bulk is een import van een CSV (comma separated value) bestand, welke uitgevoerd kan worden door functioneel beheer Brightspace. Deze import is bedoeld om op grote schaal Course Offerings in zijn geheel (behalve studenten en door student gedane bijdragen) te kopieren naar nieuwe (of bestaande) Course Offerings. Bij deze import dient dan ook opgegeven te worden welke reeds bestaande Course Offerings als bron dienen voor de doel Course Offerings. Functioneel beheer Brightspace biedt deze import mogelijkheid voor course offerings die niet vanuit OSIRIS komen. Denk daarbij aan cursussen van profit centers of in specifieke gevallen binnen faculteiten. De faculteit of profit center is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren de benodigde informatie.

In deze werkinstructie wordt de procedure beschreven alsmede de wijze waarop het CSV bestand gevuld moet worden.

Procedure voor aanvraag

Een gevuld CSV UTF-8 bestand kan aangeleverd worden via [email protected].

Het importeren wordt vervolgens binnen maximaal één week uitgevoerd.

Instructie vullen en maken CSV bestand

Er dient een nieuw Excel bestand gemaakt te worden met precies de onderstaande kolommen. Aanvullende kolommen (voor eventuele eigen informatie) is niet toegestaan.

Het Excel bestand dient precies de volgende kolommen met de volgende inhoud te bevatten:

  1. Kolom 1 moet de code van de bron course offering bevatten.
  2. Kolom 2 moet de name van de nieuw aan te maken course offering bevatten. Dit mag ook een bestaande cursus zijn.
  3. Kolom 3 moet de code van de nieuw aan te maken course offering bevatten. Deze code moet voldoen aan het coderingsstelsel. Dit mag ook een bestaande cursus zijn.
  4. Kolom 4 moet de code van de template bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen. De template moet al bestaan. Dit mag ook het template van een bestaande cursus zijn.
  5. Kolom 5 moet de code van het 'semester' bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen.  In de huidige inrichting van Brightspace is er een 'semester' voor elk geheel collegejaar. De code ziet er als volgt uit: SEMESTER-<collegejaar>, voorbeeld SEMESTER-2021 (die betreft het collegejaar 2021-2022). In het geval van een bestaande cursus, komt hier het semester van de bestaande cursus.

Het gebruikt van komma's is in geen enkele kolom toegestaan. Komma's voorkomen het succesvol inlezen van het CSV bestand.

Een voorbeeld:

CPO-SBN-MASTER-COURSE SBN Jaargang 2018 CPO-SBN-2018 TEMPLATE-CPO-SBN SEMESTER-2018

Het Excel bestand dient vervolgens opgeslagen te worden als CSV UTF-8 (comma separated values) bestandsformaat.

Previous Article Hoe werkt een Bulk Course Create?
Next Article Hoe maak ik een printbaar bestand van Quizzes of Surveys?