ICT in het Onderwijs

Wat zijn de voorwaarden om een cursus aan te vragen in Brightspace?

Updated on

De cursussen in Brightspace zijn primair bedoeld voor het reguliere onderwijs van de Radboud Universiteit. Daarnaast is Brightspace - op verzoek - ook beschikbaar voor een aantal andere (onderwijs)doeleinden. Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten die Brightspace biedt, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Overzicht van geaccordeerde doeleinden

 • Regulier academisch onderwijs;
 • Opleiding, scholing of een eenmalige cursus ten behoeve van docenten;
 • Voor onderwijs aan PhD-ers;
 • Voor postacademisch onderwijs;
  • Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO);
  • Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen (RCSW);
  • Radboud In’to Languages;
  • Radboudumc Health Academy (RHA);
  • Centre for Post Academic Education (CPE);
  • Radboud Docenten Academie (RDA);
 • Nascholing voor beroepsopleidingen:
  • Mondzorgkunde
 • Radboud Summerschool;
 • Centrale Studenten Administratie;
 • Ten behoeve van studentenbegeleiding.

Brightspace is niet bedoeld als:

 • Samenwerkingsomgeving zonder onderwijskundig doel
 • Samenwerkingsomgeving voor studie- en studentenverenigingen
 • Platform ten behoeve van werving van studenten, bijvoorbeeld als zoals democursussen voor open dagen

Voorwaarden voor het aanvragen van een cursus in Brightspace

Ten eerste:

 • De cursus moet binding hebben met de Radboud Universiteit. Dit betekent dat óf de organisator en de docenten óf de organisator en de deelnemers gelieerd zijn aan de Radboud Universiteit.
 • De cursus wordt gebruikt voor het geven van onderwijs.

Als de aanvrager gelieerd is aan een faculteit, dan verloopt de aanvraag van de cursus via het TIP, ICTIO, ICTO of beheerder van de betreffende faculteit of instelling.

Ten tweede:

 • Alle gebruikers moeten een account aan de Radboud Universiteit hebben.
  Als gebruikers nog geen Radboud-account hebben, dan moet de aanvrager van de cursus dit zelf regelen.

Ten derde:

 • De aanvrager regelt zelf de eerstelijnsondersteuning (indien niet geregeld via het TIP, ICTIO, ICTO of beheerder van de betreffende faculteit of instelling.
 • De eerstelijnsondersteuning:
  • Handelt hulpvragen van docenten af.
  • Begeleidt docenten bij de opzet van een cursus.
 • De aanvrager zorgt voor de opleiding van de eerstelijnsondersteuners.
 • De aanvrager zorgt dat er één contactpersoon én mailadres is voor de communicatie met de tweedelijnsondersteuning (FB-DLO [email protected] ).
 • Bulkinschrijvingen worden aangeleverd volgens een vast format naar [email protected].
 • Inschrijvingen van minder dan 10 gebruikers worden met de hand uitgevoerd door de aanvrager zelf.

 Bij voorkeur: 

 • De inschrijving van docenten en deelnemers verloopt via een automatische koppeling (bijvoorbeeld via Osiris of AFAS)
 • Eerstelijnsondersteuners maken voor afhandeling van incidenten gebruik van TopDesk.
Previous Article Best practice: start-, end- en due dates gebruiken.