ICT in het Onderwijs

Evaluatie na het gebruik van een programma

Updated on

Wanneer een docent voor het eerst met TrainTool aan de slag is gegaan of als er een verandering qua inzet is geweest ten opzichte van eerdere keren (bijvoorbeeld een ander programma of een andere implementatie) is het belangrijk om te bespreken hoe het gegaan is. 

Doelen evaluatiegesprek:

 • informatie uitvragen van de docent ("Hoe heb je het ervaren? Wat ging er fout, wat ging er goed?") 
 • op basis daarvan adviseren en bijsturen voor de volgende keer. Voor dit laatste kun je de best practices uit het 'Agenda implementatiegesprek TrainTool' weer gebruiken.

Voorbeeldagenda evaluatiegesprek

Onderstaand een voorbeeldagenda, deze kun je als leidraad gebruiken. Deel de evaluatie met de projectmanager van TrainTool en bespreek eventuele problemen.

 • Algemene indruk
  Laat de docent eerst vertellen over hoe hij of zij er nu instaat. Wat is de algemene indruk?

 • Evaluatiedata
  Bij de projectmanager van TrainTool kun je een evaluatierapportage opvragen. Hierin staan cijfers over participatie, peer feedback, scores, deelnemerstevredenheid en support. Deze data kun je gebruiken bij het gesprek. Loop kort het evaluatierapport door. Per vak zal verschillen welke data belangrijk zijn. Als de participatie of de hoogte van de reviews tegenvallen, bespreek dit dan sowieso. Waar lag het aan, wat kan er aangepast worden voor de volgende keer?

 • Doel
  In het implementatiegesprek heb je een doel geformuleerd met de docent. Pak het doel er weer bij. Is het behaald? Wel, niet, of een beetje? Aan welke factoren lag dat? Voor een volgende keer; moet het doel of de implementatie worden bijgesteld?

 • Optioneel: coaching
  Als er gebruik gemaakt is van coaching, informeer hoe dit is gegaan en of er nog moet worden bijgestuurd.

 • Vervolg
  Gaat het vak volgend jaar met TrainTool verder? Zijn er wellicht nog andere vakken waarbij het een uitkomst zou kunnen zijn?

 • Samenvatting project
  Vraag de docent in eigen woorden samen te vatten over hoe TrainTool is ingezet. Maak hier een kort verslag van dat eventueel gedeeld kan worden op de docentenwebsite ter inspiratie voor andere docenten: 
  • Welke faculteit/opleiding/cursus? Hoeveel studenten uit welk jaar?
  • Wat was het onderwerp van het TrainTool-programma? Is het generiek/maatwerk/zelf¬≠ gemaakt?
  • Hoe is het ge√Įmplementeerd in de cursus?
  • Hoe heeft de docent het traject (voorbereiding en inzet) ervaren? Zijn er nog deelbare leerervaringen?
Previous Article Wat moet ik weten voordat ik een TrainTool programma aanmaak of bewerk?
Next Article Hoe maak of bewerk ik een programma?