ICT in het Onderwijs

Hoe werken Weblectures livestreams?

Updated on

Met ingang van het tweede semester van collegejaar 2020/2021 kun je als docent colleges laten livestreamen via het Weblectures-systeem. Weblectures Livestreams moeten net als de Weblectures opnames worden aangevraagd via de roosteraar van je faculteit en zijn alleen beschikbaar in een aantal zalen die daarvoor zijn ingericht. Kijk voor meer informatie over zalen met Weblecture-faciliteiten op: https://www.ru.nl/docenten/ict-hulpmiddelen/weblectures.

Wanneer er een livestream is aangevraagd, wordt er door de afdeling Mediatechniek een Content item aangemaakt in de cursus, met de naam "Livestreams Weblectures". 

Livestream in Content

In je cursus in Brightspace is bovenaan in de Course Content een module geplaatst met de naam Livestreams Weblectures.
In deze module staan:

  • de links naar de livestreams van alle colleges waarvoor bij de roosteraar een livestream is aangevraagd.
  • de Brightspace Chat tool die bij alle livestreams van je cursus gebruikt kan worden. Als je de chat niet wilt gebruiken kun je deze verbergen of verwijderen. De studenten zien alleen de chat van het te volgen college. Je kunt eerdere chatsessies bekijken en indien nodig publiceren voor studenten.  Lees hier hoe je als docent eerdere chatsessies in kunt zien.

Mocht je een livestream via het rooster hebben aangevraagd, maar zie je voor het begin van het college geen links naar de livestream, neem dan contact op met [email protected].

Het content item en de livestream link worden iedere vrijdag voor de week erna in Brightspace geplaatst.

Wijzig niets aan de instellingen van de links naar de livestreams! Dat kan ongewenste gevolgen hebben, waardoor de stream niet meer te openen is door de studenten.

Livestream in Calendar

De links naar livestreams zijn ook zichtbaar in de Calendar onder Upcoming events.

Livestream bekijken

Zodra de ingestelde startdatum en tijd bereikt is kunnen de studenten de livestream openen vanuit Content of de Calendar. Na het college is de link naar de livestream niet meer beschikbaar.
Bij gebruik van de Chat moeten twee browservensters naast elkaar worden geopend zodat de chat en de livestream tegelijkertijd zichtbaar zijn.

Opname weblecture

Het bestaande proces rond de opname van een college met het Weblectures-systeem en het plaatsen van de LTI-link verandert niet. De docent van de cursus ontvangt na het college per mail een link naar de opname en plaatst deze zelf in de Brightspace cursus. Hoe je een opname van een weblecture in je cursus plaatst, lees je in deze handleiding.

Het kan zijn dat de mail met de link wordt geblokkeerd door Proofpoint, de anti-spam applicatie van de Radboud University.

Kijk of mails van de afzender [email protected] geblokkeerd worden.

Voor meer informatie over Proofpoint, zie: https://www.ru.nl/ict/algemeen/proofpoint/