ICT in het OnderwijsHandleidingen voor docenten (NL)Brightspace Docent Activities: DiscussionsHoe stel ik restrictions in voor een discussion forum? Activities | Discussions

Hoe stel ik restrictions in voor een discussion forum? Activities | Discussions

Met Restrictions kun je op twee manieren voorwaarden verbinden aan de toegankelijkheid van het forum:

 • Release Conditions gebruik je om te bepalen wanneer het forum beschikbaar is (bijvoorbeeld: studenten zien het forum pas als ze een quiz-score van 80% of hoger hebben gehaald. Je kunt meerdere release conditions verbinden aan één forum).
 • Group and Section Restrictions gebruik je om te bepalen voor wie het forum beschikbaar is (bijvoorbeeld: alleen studenten uit werkgroep 1 zien het forum).
 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Discussions. Je landt op de Discussions homepage.
 • Klik op het pijltje achter het gewenste forum.
 • Klik op Edit Forum.
 1. Klik op Restrictions (tweede tabblad).
 2. Vink Hide from Users aan om het forum onzichtbaar te maken voor studenten.
 3. Onder Availability:
  • stel je een start- en/of einddatum in als je het forum voor een bepaalde tijd zichtbaar wilt maken;
  • vink je Display in Calendar aan als je wilt dat deze data in de calendar van studenten verschijnen.
 4. Onder Locking Options:
  • selecteer je Unlock forum als het forum open moet staan. NB: deze optie staat standaard aan;
  • selecteer je Lock forum als je het forum wilt vergrendelen. NB: studenten kunnen de discussie nog wel lezen;
  • selecteer je Unlock forum for a specific date range als je het forum slechts voor bepaalde tijd wilt openstellen:  
   • Stel een start- en/of einddatum in.
   • Vink Display in Calendar aan als je wilt dat deze data in de calendar van studenten verschijnen.
 1. Onder Release Conditions kun je voorwaarden toevoegen wanneer het forum beschikbaar is:
  • Klik op Attach Existing om bestaande release conditions toe te voegen:
   • Selecteer de gewenste voorwaarden.
   • Klik op Add.
  • Klik op Create and Attach om nieuwe release conditions toe te voegen:
   • Selecteer de gewenste voorwaarden.
   • Klik op Create.
 2. Kies in het dropdownmenu of studenten aan één voorwaarde (Any condition must be met) of aan alle voorwaarden (All conditions must be met) moeten voldoen voordat ze toegang tot het forum krijgen.
 3. Onder Group and Section Restrictions kun je voorwaarden toevoegen voor wie het forum beschikbaar is:
  • Vink Restrict this forum to the following groups and sections aan om bepaalde groepen toegang tot het forum te geven.
  • Klik op Add Groups and Sections en selecteer de gewenste groep of sectie. Klik vervolgens op Add.
 4. Klik op Save and Close om terug te keren naar de Discussions homepage of op Save and Add Topic om een topic aan te maken.