Hoe gebruik ik Ouriginal? | Ouriginal

Docenten kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van een tool om ingeleverde opdrachten te scannen op plagiaat. Ourginal is geïntegreerd in Brightspace. Studenten kunnen hun opdrachten inleveren in Brightspace en de ingeleverde opdrachten worden vervolgens naar Ouriginal gestuurd.

Ouriginal aanzetten voor Assignments

Je kunt Ouriginal aanzetten voor zowel nieuwe opdrachten als bestaande opdrachten. Wanneer je Ouriginal aanzet voor een bestaande assignment worden alle ingeleverde documenten alsnog geanalyseerd.

Ouriginal ondersteunt de volgende bestandsformaten:

.doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .pdf 2.0, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .odp, .ods, .tif, .tiff, .ps, .hwp, .pages

Let op! In de documentnaam mogen geen speciale tekens voorkomen, zoals ä, é, ô etc.

 1. Klik op Activities in de navbar en vervolgens op Ouriginal.
Urkund - Sandbox Liese van Heumen - Google Chrome
 • Bij de eerste keer gebruik krijg je een melding vanuit Brightspace. Klik op Do not ask me again for this application en vervolgens op Continue.
 • Er verschijnt nu een overzicht van alle aangemaakte Assignments in de cursus. Klik op de schuifjes om plagiaatcontrole bij de opdrachten aan te zetten. Er verschijnt vervolgens een controlevraag:
Urkund - Sandbox Liese van Heumen - Google Chrome
 • Klik op Yes.

Ingeleverde documenten worden gekoppeld aan het Ouriginal account van persoon die de plagiaatcontrole aanzet (Reciever account). Dit heeft gevolgen voor werken met de Urkund Webinbox en kan niet worden gewijzigd. Lees meer in de handleiding Hoe werk ik met de Web App?

Vervolgens kom je terecht op hetzelfde overzicht van de assignments, alleen zijn de kolommen nu ingevuld:

 1. Onder Submission Folder Name zie je de naam van de opdracht.
 2. Onder Number of Documents Submitted zie je hoeveel opdrachten er ingeleverd zijn.
 3. Onder Number of Documents Analyzed vind je hoeveel ingeleverde opdrachten er al door de plagiaatcontrole zijn gegaan. Wanneer je Ouriginal net hebt aangezet voor die assignment duurt het even voor hier opdrachten verschijnen.
 4. Het Receiver Account is het mailadres waar de ingeleverde opdrachten en de plagiaatscore naar toe worden gemaild. Dit emailadres is gelinkt aan de persoon die in Brightspace de plagiaatdetectie heeft aangezet.  Zie ook de handleiding Hoe kan ik de rapportage inzien via de Web App?
 5. Klik op Turn off Plagiarism Detection om Ouriginal weer uit te zetten.
 6. Klik op Display Similarity Report to Students upon submission als je wil dat studenten ook de plagiaatscore terug kunnen zien.

Klik op het rechtertabblad Plagiarism Submission Details.

In dit tabblad kun je diverse filters inzetten, bijvoorbeeld om op groepen te filteren:

 1. Selecteer onder Group Category de groepscategorie;
 2. Selecteer onder Group de specifieke groep uit de Group Category waar je opdrachten van wilt zien;
 3. Klik op Apply Filters.

Je krijgt nu onderaan het scherm alle ingeleverde opdrachten te zien van leden uit de gefilterde groep.

Studenten krijgen geen automatische waarschuwing als Ouriginal aangevinkt staat bij een Assignment. Als docent moet je dus de studenten zelf informeren dat er een plagiaatcontrole wordt uitgevoerd.

Je kunt nadat studenten een opdracht hebben ingeleverd, de plagiaatscores terugvinden via Brightspace of via de Web App. Daarnaast kun je ook voor elke inleverpoging waarvan een plagiaatscore bekend is een e-mail ontvangen. Deze optie kun je aan laten zetten door functioneel beheer Brightspace.