ICT in het Onderwijs

Hoe stel ik de cijferberekening in via de beoordelingsschaal?

Updated on

Cijferberekening

De cijfers voor een toets worden in Cirrus bepaald op basis van de beoordelingsschaal die je instelt. De toetsscores worden daarbij omgezet naar een cijfer op basis van een percentage van de maximaal haalbare score. 

Bij het toekennen van cijfers kunnen verschillende regels gelden voor afronding, het cesuurpercentage, mét of zonder cijfers tussen 5 en 6. Deze regels zijn te vinden in de OER van de opleiding, in het toetsbeleid van de opleiding of faculteit of in extra richtlijnen van de examencommissie.

Let op! De beoordelingsschaal wordt ingesteld bij het samenstellen van de toets en is na de afname niet meer aan te passen. Blijkt na afname van de toets dat je de beoordelingsschaal toch niet goed ingesteld hebt, neem dan contact op met de FCDT om te onderzoeken hoe dit opgelost kan worden.

Beoordelingsschaal instellen

Je kunt de beoordelingsschaal van de toets instellen in het form.

 • Navigeer naar Toetsen via de linkernavigatiebalk.
 • Klik op de gewenste toets.
Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
 1. Klik op Forms tabblad.
 2. Klik op de form waarvan je de beoordelingsschaal wilt instellen.
Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
 1. Klik op Schaal tabblad.
 2. Selecteer de Beoordelingsschaal die je wilt toepassen op de toets. Je kunt hierbij kiezen uit: 
 • Geslaagd/Niet geslaagd
 • 1-10 (55%) – HELE cijfers
 • 1-10 (55%) – HALVE cijfers - mét 5,5
 • 1-10 (55%) – HALVE cijfers - zonder 5,5
 • 1-10 (55%) – TIENDE cijfers - mét cijfers tussen 5 en 6
 • 1-10 (55%) – TIENDE cijfers - zonder cijfers tussen 5 en 6
Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Let op! 

De cijfers zijn bij deze schalen berekend van 0-10 waarbij de cijfers tussen 0 en 1 zijn omgezet naar 1.

Het cesuurpercentage staat standaard ingesteld op 55%. Dit betekent dat een student een voldoende haalt bij een toetsscore vanaf 55% van de maximaal haalbare score.

Als je een ander cesuurpercentage wilt gebruiken, bekijk dan Cijferberekening in Cirrus na aanpassing van het cesuurpercentage voor meer informatie.  Als je een andere cijferberekening wilt gebruiken, kun je eventueel een speciaal daarvoor ontwikkeld conversiebestand (Excel) gebruiken. Zie Hoe kan ik de resultaten uit Cirrus buiten Cirrus aanpassen en exporteren naar Osiris? voor meer informatie. 

3. Klik op Censuur aanpassen op basis van de kansscore. Past percentages voor cesuur en beoordelingsschaal aan op basis van kansscore. Alleen te gebruiken met dichotoom gescoorde vragen.

4. Voor het laagst mogelijke cijfer, de voldoende en het hoogst mogelijke cijfer wordt in een tabel de bijbehorende percentages en scores getoond.

5. Klik op Volledige beoordelingsschaal weergeven om voor de geselecteerde schaal de details te bekijken.

De aanpassingen worden automatisch opgeslagen

In dit overzicht is per ieder mogelijk te behalen cijfer (afhankelijk van de keuze voor afronding) weergegeven vanaf en inclusief welke score/scorepercentage dit specifieke cijfer geldt. Cirrus koppelt na afname en scoring van de toets de toetsscores van de studenten aan de hier vermelde cijfers.

Kansscorecorrectie

In Cirrus wordt bij gebruik van gesloten vragen de mogelijkheid gegeven kansscorecorrectie toe te passen. Dit gebeurt op basis van de gekozen beoordelingsschaal.

De cesuurscore wordt hierbij berekend op basis van de formule: 

((maximaal haalbare score - kansscore) * cesuurpercentage) + kansscore

Vervolgens worden de cijfers berekend op dezelfde manier als bij de 'originele' beoordelingsschaal.

Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
 • Vink het hokje aan voor Cesuur aanpassen op basis van kansscore.
 • Na aanvinken van het hokje verschijnt de tabel met het laagst mogelijke cijfer, de voldoende en het hoogste mogelijke cijfer.
 • Klik op Volledige beoordelingsschaal weergeven om de details te bekijken.
Previous Article Hoe bepaal ik de inhoud en vorm van mijn toets?
Next Article Hoe werkt de cijferberekening in Cirrus?