ICT in het Onderwijs

Hoe gebruik ik collecties?

Updated on

Vanuit de bibliotheek navigeer je naar de verschillende collecties die met jou zijn gedeeld (collecties worden door de Facultair Coördinator Digitaal Toetsen aangemaakt). Je gebruikt collecties om je items te ordenen. Je kunt bijvoorbeeld collecties maken met items over een bepaald onderwerp, de items die je gebruikt in een bepaalde cursus, items voor een bepaald niveau, et cetera. Binnen een collectie kun je items toevoegen, bewerken, verwijderen, delen en labels toevoegen. Dit doe je allemaal vanaf de Collectiehomepage.

Collectiehomepage

Items maak je altijd aan binnen een bepaalde collectie. Vanaf de collectiehomepage onderneem je alle acties die te maken hebben met het bewerken en ordenen van je items.

 • Navigeer naar Bibliotheek via de linkernavigatiebalk.
 • Klik op de collectie waarin het gewenste item staat. Je landt op het Itemstabblad van de collectie.

In het overzicht zie je voor elk item het Item id, de versie, wanneer het item voor het laatst gewijzigd is, wat voor soort item het is, het gekoppelde leerdoel, de gekoppelde taxonomie, de score die je kunt behalen voor dit item en de status. Met de knoppen in de bovenste navigatiebalk kun je:

 • Items toevoegen.
 • Items verwijderen.
 • Labels toevoegen aan het item.
 • Bepaalde acties uitvoeren:
  • Importeren: je kunt items importeren in de collectie, bijvoorbeeld vanuit een andere collectie of vanuit een Excelbestand.
  • Export: selecteer het te exporteren item door het vakje voor het item aan te vinken. Klik vervolgens onder Actie op Export. Je ziet een melding dat het item wordt gedownload, waarna de download onderin je scherm verschijnt. De download bestaat uit een zip-map met daarin een Excelbestand.
  • Kopiëren: selecteer het te kopiëren item door het vakje voor het item aan te vinken. Klik vervolgens onder Actie op Kopiëren. De kopie verschijnt bovenaan de lijst met items.
  • Status aanpassen: de status geeft aan of je het item al kunt gebruiken in toetsen, of dat het nog in de maak is of nog gereviewed moet worden. Om de status van een item snel aan te passen selecteer je het gewenste item door het vakje voor het item aan te vinken en onder Actie > Status aanpassen de nieuwe status te selecteren.
  • Itemdoel aanpassen: Het itemdoel geeft aan of je de vraag kunt gebruiken in summatieve toetsen, formatieve toetsen of in toetsen die je formatief en summatief kunt inzetten. Om het itemdoel van een item snel aan te passen selecteer je het gewenste item door het vakje voor het item aan te vinken en onder Actie > Itemdoel aanpassen het doel te selecteren (als je Geen selecteert, kun je het item gebruiken in toetsen die je zowel formatief als summatief kunt inzetten).
 • De collectie delen of andere gebruikers toegang geven om items uit de collectie te gebruiken. Deze optie is alleen uit te voeren door de collectiebeheerder (de Facultair Coördinator Digitaal Toetsen) en de auteur.
 • De collectie-instellingen aanpassen (klik hiervoor op het driepuntjesicoontje rechts bovenin).

Je kunt een item alleen gebruiken in toetsen als de status op Live staat.

Items filteren, sorteren en zoeken

Op de Collectiehomepage heb je verschillende mogelijkheden om items te filteren en te sorteren, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden.

 1. Net als op de Bibliotheekhomepage kun je in de linkernavigatiebalk items filteren op type en status.
 2. In de zoekbalk zoek je items op naam, item-id, label of steekwoord.
 3. Klik op het filtericoontje naast Titel om te filteren op label. Je kunt één of meerdere labels aanklikken om op te filteren. Als je de gewenste labels hebt geselecteerd, klik je op Filter.
 4. Sorteer de items op naam door op Titel te klikken.
 5. Sorteer de items op item-id door op Item id te klikken.
 6. Sorteer de items op welke je het laatst hebt bewerkt/het eerst hebt aangemaakt door op Gewijzigd te klikken.
 7. Klik op het filtericoontje naast Leerdoelen om te filteren op leerdoel. Je kunt een of meerdere leerdoelen aanklikken om op te filteren. Als je de gewenste leerdoelen hebt geselecteerd, klik je op Filter.
 8. Klik op het filtericoontje naast Taxonomieën om te filteren op taxonomie. Je kunt een of meerdere taxonomieën aanklikken om op te filteren. Als je de gewenste taxonomieën hebt geselecteerd, klik je op Filter.
 9. Sorteer de items op hoge/lage te behalen score door op Score te klikken.

Collectie-instellingen

 • Klik vanaf de Collectiehomepage op het driepuntjesicoontje.
 • Klik op Collectie-instellingen.

 

 1. Wijzig de titel van de collectie.
 2. Wijzig het voorvoegsel van de collectie, welke Cirrus gebruikt om item-id's mee te genereren.
 3. Klik op Opslaan.

Statistieken

Voor elk item in een collectie zijn statistieken beschikbaar. Deze vind je door op de Collectiehomepage te navigeren naar het Statistiekentabblad (tweede tabblad).

Je ziet een overzicht van de items in de collectie, waarbij de vraag, het type vraag, het item-id en de versie direct te zien zijn. Daarachter staat voor elk item een paar statistieken:

 1. Klik op het pijltje om voor dat item te zien wanneer de vraag voor het laatst gebruikt is in een toets en in welke toetsen de vraag gebruikt is.
 2. Kansscore: de kansscore is de kans dat studenten de vraag goed beantwoorden. Cirrus geeft deze score weer als het percentage van het maximum aantal punten dat een student voor de vraag kan behalen. Bijvoorbeeld: bij een meerkeuzevraag met vier antwoordmogelijkheden, heeft een student 25 procent kans om de vraag goed te beantwoorden. Bij een maximum aantal punten van één is de kansscore dan 0,25. Als de vraag drie punten waard is, is de kansscore 0,75. De kansscore is niet beschikbaar voor invulitems, numerieke items, korte antwoorditems, essayitems en bestand als antwoorditems.
 3. PC: de pc-waarde geeft hetzelfde weer als de p-waarde, maar neemt daarbij de kansscore mee.
 4. P: de p-waarde geeft aan of de vraag moeilijk of makkelijk is (veel studenten beantwoorden de vraag verkeerd of veel studenten beantwoorden de vraag goed). Cirrus berekent de p-waarde door de gemiddelde score van alle studenten te delen door de maximale score voor die vraag.
 5. Beantwoord: het aantal keer dat een item is beantwoord.
 6. Gegeven antwoorden: laat voor elke antwoordmogelijkheid zien hoe vaak deze is gekozen.
 7. Status: geeft een indicatie van hoe moeilijk het item is en daarmee of het een goed item is. De opties zijn Ok en Waarschuwing:
  1. Ok betekent dat p = >0,3 en <0.7.
  2. Waarschuwing betekent dat p = <0,3 of >0,7.

Je ziet pas statistieken als items zijn gebruikt in toetsen en deze toetsen zijn ingeleverd.

Statistieken van Items geven een beter inzicht als ze op tentamen niveau bekeken worden. Zie hoe gebruik ik toetsen voor meer informatie

Previous Article Hoe navigeer ik door de Bibliotheek?
Next Article Hoe deel ik een collectie?