ICT in het Onderwijs

Hoe maak ik een essayitem aan?

Updated on

 • Klik op Essay.

Klik op het omega teken (oranje kader) om speciale tekens toe te voegen aan de tekst.

 1. Vul een titel in.
 2. Vul de vraag in.
 3. Voeg eventueel een of meerdere (media)bestand(en) toe.
  Een bronbestand betekent dat je een PDF kan toevoegen die in de toets in een apart pop-up venster wordt geopend.
  Een mediabestand is een afbeelding die bij de vraag getoond wordt.
 4. Vul eventueel voor jezelf of voor medebeoordelaars in op welke punten je de vraag gaat beoordelen.
 5. Vul in hoeveel woorden het antwoord maximaal mag tellen.
  - Studenten kunnen het maximum overschrijden tijdens het invullen van het anwoord. De tekst wordt automatisch in het rood gearceerd om dat te kenmerken tijdens de toets.
  - Als beoordelaar zie je deze rood gearceerde tekst ook bij het nakijken. Tevens geeft een woordenteller aan hoeveel woorden de kandidaat heeft gebruikt voor het antwoord.  
 6. Vink aan of studenten gebruik mogen maken van een geavanceerde tekstverwerker (waarmee ze tekst kunnen opmaken, bijvoorbeeld vetdrukken, cursief maken en opsommingen).
  Het inschakelen van de spellingscontrole wordt sterk afgeraden in verband met de beperkte functionaliteit op dit moment. 
 7. Vul in hoeveel punten er te behalen zijn voor deze vraag. Kies je voor het werken met Criteria dan gebeurt dit automatisch.
 8. Selecteer Summatief om dit item in een summatieve toets te kunnen gebruiken.
  Zie Standaardinstellingen bij items voor meer informatie over de overige instellingen die je onder Tags kunt vinden.
 9. Klik op Voorbeeld om te zien hoe studenten de vraag te zien krijgen.
 10. Klik op Opslaan en sluiten om terug te keren naar de itemspagina.
 11. Klik op Criteria om te kunnen beoordelen op basis van vooraf ingestelde criteria.
Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Klik op Criterium toevoegen
Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Vul een titel in per criterium
 2. Voeg eventueel een Subcriterium toe voor verdere uitsplitsing
 3. Het aantal punten geef je dan per subcriterium. De totaalscore voor deze essayvraag wordt automatisch opgeteld en vermeld op het tabblad Vraag bij de Scorewaarde
 4. Klik op Opslaan of Opslaan en afsluiten

Geavanceerde opties

 • Klik tijdens het aanmaken/bewerken van de vraag op het tabblad Instellingen om geavanceerde opties in te stellen.
 1. Er kan opgegeven worden hoelang de kandidaat mag doen over het beantwoorden van de vraag.
 2. De per vraag ingestelde feedback kan worden getoond tijdens de kandidaat inzage, of bij formatieve toetsen. Hier kan de feedback getoond worden na het beantwoorden van de vraag, of na het inleveren van de toets. Je kunt kiezen voor algemene feedback.
  Selecteer Algemeen om algemene feedback in te stellen.
 3. Selecteer Feedback op vraag weergeven om één algemene feedback over de vraag te geven.
 4. De kandidaat kan hier aantekeningen maken ter verduidelijking van het gegeven antwoord. Deze aantekeningen worden opgeslagen en zijn te zien tijdens het nakijk proces.
  Selecteer Kladblok toestaan voor kandidaten als je de kandidaten de mogelijkheid wil bieden om hun antwoord te beargumenteren of berekenen.
 5. Klik op geavanceerde opties weergeven als er tijdens het tentamen gebruik wordt gemaakt van audio.
 6. Klik vervolgens op voorbeeld om te bepalen hoe het tentamen voor de kandidaten eruit zal zien.
 7. Klik op Opslaan.

Tijdens het samenstellen van de toets heb je de mogelijkheid om kladblok toe te staan voor alle vragen, geen enkele vraag of de geselecteerde vragen. Bespreek je voorkeuren met je facultair coördinator.

Previous Article Hoe maak ik een kort antwoorditem aan?
Next Article Hoe maak ik een bestand als antwoorditem aan?