ICT in het Onderwijs

Hoe maak ik een item met een numeriek antwoord aan?

Updated on

 1. Voer de titel van de vraag in.
 2. Voer je vraag in.
 3. Voeg eventueel een of meerdere (media)bestand(en) toe.
  Een bronbestand betekent dat je een PDF kan toevoegen die in de toets in een apart pop-up venster wordt geopend.
  Een mediabestand is een afbeelding die bij de vraag getoond wordt.
 4. Selecteer of studenten een Speciefieke waarde moeten invullen of een getal dat binnen een bepaald Gebied valt. Voer vervolgens de waarde/het gebied in.
 5. Vink Uitwerk scherm voor kandidaten toevoegen aan als studenten een uitleg bij hun antwoord moeten/mogen geven.
 6. Vul in hoeveel punten er te behalen zijn voor deze vraag.
 7. Selecteer Summatief om dit item in een summatieve toets te kunnen gebruiken.
  Zie Standaardinstellingen bij items voor meer informatie over de overige instellingen die je onder Tags kunt vinden.
 8. Klik op Voorbeeld om te zien hoe studenten de vraag te zien krijgen.
 9. Klik op Opslaan en sluiten om terug te keren naar de itemspagina.

Geavanceerde opties

 • Klik tijdens het aanmaken/bewerken van de vraag op Opties om geavanceerde opties in te stellen.

Feedback op vragen

De per vraag ingestelde feedback kan worden getoond tijdens de kandidaat inzage, of bij formatieve toetsen. Hier kan de feedback getoond worden na het beantwoorden van de vraag, of na het inleveren van de toets. Je kunt kiezen voor algemene feedback of gedetailleerde feedback.

 1. Kies Algemeen om algemene feedback in te stellen.
 2. Selecteer Feedback op vraag weergeven om  één algemene feedback over de vraag te geven.
 1. Kies Gedetailleerd om gedetailleerde feedback in te stellen.
 2. Selecteer Feedback op vraag weergeven om feedback in te stellen voor het juiste antwoord en het foute antwoord.

Kladblok

De kandidaat kan hier aantekeningen maken ter verduidelijking van het gegeven antwoord. Deze aantekeningen worden opgeslagen en zijn te zien tijdens het nakijk proces.

Selecteer Kladblok toestaan voor kandidaten als je de kandidaten de mogelijkheid wil bieden om hun antwoord te beargumenteren of berekenen.

Tijdens het samenstellen van de toets heb je de mogelijkheid om kladblok toe te staan voor alle vragen, geen enkele vraag of de geselecteerde vragen. Bespreek je voorkeuren met je facultair coördinator.

Previous Article Hoe maak ik een of/of-item aan?
Next Article Hoe maak ik een selectie-item aan?