ICT in het Onderwijs

1. Veelgestelde vragen over de basisfunctionaliteiten ePortfolio

Updated on

Hoe kan ik als docent overzicht bewaren in mijn ePortfolio?

Als docent of coördinator ontvang je wellicht veel documenten van studenten. Documenten die via het ePortfolio met jou worden gedeeld, zie je terug onder het tabblad Explore in jouw eigen ePortfolio. Dit kan al gauw een lange lijst worden. Om overzicht te bewaren kan je:

1. Handig laten delen
Vraag aan studenten om vanuit hun ePortfolio een collectie (bijvoorbeeld met hun eigen naam) met jou te delen. Iedere keer als zij een document aan deze gedeelde collectie toevoegen, of een document wijzigen zie je de geupdate versie ervan terug in de gedeelde collectie. Je hebt van iedere student dan dus 1 collectiemap in de Explore omgeving.
Studenten kunnen hetzelfde item aan meerdere collecties toevoegen.

of:
Vraag aan studenten om een presentation met jou te delen. Iedere keer als zij een document of een stuk tekst toevoegen aan, of wijzigen in, de presentatie wordt deze ook gewijzigd in de gedeelde presentatie. Je hebt van iedere student dan dus 1 presentatie in de Explore omgeving.

Let op: als een student een collectie of een presentatie (of de documenten erin) wijzigt, krijg je daar als docent niet automatisch bericht van. Als je dat wel wil, kan je:

  •  je op de collectie, de presentatie (of een document erin) subscriben. Je krijgt dan wel bij iedere wijziging bericht.
  •  de student vragen om een nieuwe invite te sturen als hij klaar is met het doorvoeren van wijzigingen.

2. Handig zoeken
Als je in tabblad Explore op een studentnaam klikt komen alle documenten van deze student 'naar boven'. Je kan dus ook rustig je Explore omgeving laten vollopen en op de naam van de student zoeken als je een document wilt zien.

In onderstaande afbeeldingen is er geklikt op de naam Teststudent55 EP_SB_2 (eerste afbeelding) en zie je de sortering op de naam van Teststudent55 EP_SB_2 (tweede afbeelding).

Een andere mogelijkheid is werken met Tags. Vraag de studenten om het document dat ze met je delen dezelfde tag mee te geven. Bijvoorbeeld 2018opdracht1.
Als je zoekt in het tabblad Explore op deze tag, komen alle opdrachten waar deze tag aan is gekoppeld naar voren.
Onderstaand voorbeeld toont 2 verschillende documenten met dezelfde tag van 2 verschillende studenten.

Wat is het verschil tussen een ePortfolio, een presentatie, en een portfoliocursus in Brightspace?

Een ePortfolio is een persoonlijke omgeving  voor iedere gebruiker van Brightspace, waarin verschillende soorten items in bewaard en georganiseerd kunnen worden. Vanuit het ePortfolio kunnen deze items ook worden gedeeld met anderen, die vervolgens feedback kunnen geven op het document.

Een presentatie is in Brightspace een 'showcase' omgeving die vanuit het ePortfolio kan worden gemaakt.
Een presentatie kan één of meerdere items uit het ePortfolio bevatten.

Een portfoliocursus is een cursus in Brightspace waarin het ePortfolio ingezet wordt om een doel te bereiken.

Kan de portfolioruimte van een student bepaald worden door de opleiding?

Nee en ja;

De ePortfolio omgeving in Brightspace is een persoonlijke omgeving. Wat een student daar doet of niet doet, is niet door de opleiding of docenten te bepalen of te controleren.

Een opleiding of docent kan wel een voorstel voor een structuur pushen naar een student of deze beschikbaar stellen via een export/import bestand in een cursus.
Dit kan bijvoorbeeld een voorgestructureerde presentatie zijn die studenten met hun eigen documenten kunnen vullen of één of meerdere collecties.

Previous Article Overzicht veelgestelde vragen over ePortfolio
Next Article 2. Veelgestelde vragen over delen van documenten in ePortfolio