ICT in het Onderwijs

Beoordelen instellen

Updated on

Beoordelingsinstellingen

Zodra een toets is afgenomen en de planning is afgelopen, staan de ingeleverde antwoorden klaar om beoordeeld te worden.

 

 1. Klik op Beoordeling en selecteer op het tabblad Coördinator  de toets die je wilt gaan nakijken. 
 2. Overzicht: hier heb je een overzicht van de voortgang van de beoordeling van de toets. Je ziet hier per beoordelaar hoeveel zij al beoordeeld hebben.
 3. Instellingen: hier stel je de voorwaarden in van het beoordelen. Zie het volgende hoofdstuk 'Hoe kan ik de manier van beoordelen instellen?' voor de relevante stappen. 
 4. Beoordelaars: hier kun je de beoordelaars en herbeoordelaars toewijzen aan de toets. Zie het hoofdstuk 'Hoe kan ik beoordelaars en herbeoordelaars aan een toets toewijzen?' voor de stappen
 5. Verdeling: indien er meerdere beoordelaars zijn, is het noodzakelijk om het nakijkwerk te verdelen onder de beoordelaars. Je kan bij Instellingen de beoordelaars verdelen over de kandidaten of over de vragen (de items). Afhankelijk van wat je daar hebt gekozen, geldt één van de volgende hoofdstukken 'Hoe kan ik studenten onder beoordelaars verdelen? ' en 'Hoe kan ik vragen onder de beoordelaars verdelen?'.

Hoe kan ik de manier van beoordelen instellen?

 1. Selecteer een Beoordelingstype:
  • Één beoordelaarelke kandidaat of item wordt nagekeken door één beoordelaar uit de beoordelaars-poule. Dit is de meest gekozen optie.
  • Twee beoordelaarselke kandidaat of item moet worden nagekeken door twee beoordelaars uit de beoordelaars-poule (het 4-ogen principe). Elke beoordelaar heeft een gelijke stem bij het bepalen van het cijfer.
 2. Selecteer bij Toewijzing per één van de volgende opties:
  • Kandidaat: de kandidaten die beoordeeld moeten worden, worden verdeeld over de beoordelaars (ook wel bekend als 'verticaal nakijken').
  • Items: de items/vragen die beoordeeld moeten worden, worden verdeeld over de beoordelaars (ook wel bekend als 'horizontaal nakijken').
 3. Selecteer of je toewijzing van Items of Kandidaten handmatig wilt toewijzen of dat de beoordelaar zelf kan kiezen wie hij/zij nakijkt.
 4. Selecteer Beoordelingen delen als je wilt dat docenten de elkaars scores en aantekeningen kunnen bekijken tijdens het nakijken. Als je deze aanvinkt heb je nog de opties:
  • Alleen indien hetzelfde nagekeken wordt: de aantekeningen en scores worden alleen gedeeld als dezelfde vraag / kandidaat (afhankelijk van de 'toewijzing per') nagekeken wordt.
  • Alle kandidaten/items: de aantekeningen en scores worden altijd gedeeld.
 5. Selecteer Kandidaat anoniem om de namen van de kandidaten te verbergen tijdens het nakijken.
 6. Indien is gekozen voor Twee beoordelaars, is het mogelijk om de optie Anonieme beoordelaar te selecteren. Hierdoor worden de beoordelaars onzichtbaar voor elkaar.
 7. Selecteer Automatisch gescoorde vragen beoordelen als er in de toets door het systeem gescoorde items/vragen voorkomen en je deze nog wilt beoordelen (bijvoorbeeld multiple choice).
 8. Selecteer Voeg herbeoordelingsronde toe (maximaal 3 in te stellen) om herbeoordeling van de resultaten door een andere beoordelaar toe te staan. 
 9. Indien je geen gebruik maakt van de herbeoordeling klik op Opslaan en naar volgende stap om beoordelaars toe te wijzen aan de toets.
  Maak je wel gebruik van de herbeoordeling volg dan eerst onderstaande stappen. Druk eerst op Voeg herbeoordelingsronde toe:
 1. Selecteer Beoordelaarsannotaties weergeven als de herbeoordelaars de annotaties van de eerste beoordelaars mogen inzien.
 2. Vul in hoeveel procent de beoordelingen van de verschillende beoordelaars mogen verschillen, voordat het antwoord van de kandidaat naar de herbeoordeling gaat (dit kan alleen geselecteerd worden wanneer bij Beoordelingstype gekozen is voor Twee beoordelaars).
 3. Vul het percentage in dat de kandidaat van de cesuur af moet zitten om herbeoordeeld te worden.
 4. Vul het bereik van resultaat in waartussen de beoordeelde examens naar herbeoordeling gaan.
 5. Vul het percentage in dat als steekproef naar de herbeoordeling gaan.
 6. Voeg eventueel een 2e en 3e hebeoordelingsronde toe. Het verwijderen van een herbeoordelingsronde kan door het klikken op het 'prullenbak' icoon op het einde van de regel, deze wordt zichtbaar wanneer de cursor erheen wordt bewogen.
 7. Kies voor Opslaan en volgende stap om de beoordelaars en herbeoordelaars toe te voegen

Alle vragen van een student moeten herbeoordeeld worden. Als je alleen een deel van de vragen herbeoordeelt en indient, worden de scores van de  oorspronkelijk beoordeelde vragen niet meegenomen. Als herbeoordelaar kun je eerst alle scoren ophalen en dan specifieke vragen/kandidaten herbeoordelen. Daarna alle resultaten indienen. 

Hoe kan ik beoordelaars en herbeoordelaars aan een toets toewijzen?

Na het doorlopen de Instellingen kun je beoordelaars en herbeoordelaars gaan toewijzen. Dit is noodzakelijk om de afgenomen toets te kunnen beoordelen. 

 1. Klik op het tabblad Beoordelaars.
 2. Zoek op naam naar de gebruiker die u toe wilt voegen en klik op de naam. Deze wordt dan in de regel eronder toegevoegd. 
 1. Kies één van de volgende rollen:
  • Beoordelaar
  • Herbeoordelaar: beoordelaar tijdens de herbeoordeling. 
  • Beoordelaar en Herbeoordelaar
  • Overige: kan de toets niet beoordelen, maar kan wel rechten voor publicatie van de resultaten krijgen. Deze rol is vaak voor de Coördinator Digitaal Toetsen van jouw faculteit.
 2. Plaats een vinkje onder Resultaten publiceren bij de beoordelaar die deze rechten moet krijgen.
 3. Plaats een vinkje onder Antwoordmodel bewerken (geldt voor essay vragen) indien de beoordelaar de mogelijkheid moet krijgen om het antwoordmodel tijdens het nakijken aan te passen.
 4. Plaats een vinkje onder Rescore bij de beoordelaar die items mag rescoren.
 5. Zet het vinkje bij Bekijk gepubliceerde resultaten indien de beoordelaar de gepubliceerde resultaten mag inzien.
  De beoordelaar is nu toegevoegd met de toegewezen rol. Herhaal bovenstaande stappen om andere beoordelaars of herbeoordelaars toe te voegen.
 6. Klik op Opslaan en volgende stap.

Heb je de verkeerde persoon als beoordelaar toegevoegd? Selecteer het hokje voor de naam van de docent en klik op verwijderen. Dit kan zolang er nog niet begonnen is met het nakijken door deze docent, want anders gaat al het nakijkwerk van deze docent verloren.

Hoe kan ik studenten onder de beoordelaars verdelen?

Deze stap is alleen van toepassing als je bij de instellingen hebt gekozen voor Toewijzing per kandidaat

Na het toevoegen van de beoordelaars aan de toets, verdeel je de beoordelaars over de kandidaten. Dit kan automatisch of handmatig.

Automatisch verdelen van beoordelaars

 • Klik op het icoontje dat naast het kopje beoordelaar/herbeoordelaar staat om beoordelaars automatisch te verdelen over de kandidaten.
 1. Kies voor Toekennen aan alle kandidaten als er een beoordelaar is die alle kandidaten nakijkt. Selecteer de betreffende beoordelaar.
 2. Kies voor Beoordelaars willekeurig toewijzen om de kandidaten te verdelen onder de verschillende beoordelaars.
 3. Klik op Opslaan en sluiten.

Handmatig verdelen van beoordelaars

 1. Klik op het tabblad Verdeling.
 2. Klik op Selecteer beoordelaar en selecteer de juiste beoordelaar voor elke kandidaat.
 3. Klik onderaan de pagina op Opslaan.

Hoe kan ik vragen onder de beoordelaars verdelen?

Na het toevoegen van de beoordelaars wijs je de vragen/items toe aan de beoordelaars. Dit kan automatisch of handmatig.

Automatisch verdelen van beoordelaars

 • Klik op het icoontje dat naast het kopje beoordelaar/herbeoordelaar staat om beoordelaars automatisch te verdelen over de vragen.
 1. Kies voor Wijs toe aan alle items als je alle vragen aan één beoordelaar wil toewijzen. Selecteer de beoordelaar.
 2. Kies Beoordelaars willekeurig toewijzen als je de vragen onder de beoordelaars wil verdelen.
 3. Klik op Opslaan en sluiten.

Handmatig verdelen van beoordelaars

 1. Klik op het tabblad Verdeling.
 2. Klik op Selecteer beoordelaar en selecteer de juiste beoordelaar voor elk item.
 3. Klik onderaan de pagina op Opslaan.
Previous Article Hoe verloopt het automatische beoordelingsproces in Cirrus?
Next Article Welke aanpassingen kan ik nog doen tijdens het beoordelen?