ICT in het Onderwijs

Hoe navigeer ik door Beoordeling?

Updated on

Sub-secties

Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Coördinator: in dit tabblad vind je een overzicht van alle toetsen waarvan je coördinator bent.
 2. Beoordeel: in dit tabblad zie je alle toetsen waar je een beoordelaar van bent.
 3. Resultaten: in dit tabblad vind je alle resultaten van studenten waarvan de scores zijn ingediend.
 4. Her-scoring: in dit tabblad kun je per toets her-scoring toepassen op vragen.
 5. Bezwaar: in dit tabblad kun je de toestvragen zien of er bezwaren zijn gemaakt voor tentamen vragen.

Coördinator

Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. De titel van de toets.
 2. De begintijd van de afname.
 3. De eindtijd van de afname.
 4. Voortgang van de toets, percentage afgronde toetsen.
 5. Status van de toets.
 6. Met de filter kan er specifiek gezocht worden naar een toets.
 7. Type hier de titel of code in om een toets te zoeken.
 8. Hiermee kunnen de invoervelden van de tabel veranderd worden.

Coördinator; filter en invoervelden tabel

Filter

 1. De begin datum van de toets.
 2. De eind datum van de toets.
 3. De status van de toets; beoordelaar toevoegen, niet gestart, a/h beoordelen, verzonden en gepubliceerd.
 4. De workflow voor het uitgebreide of eenvoudige overzicht.
 5. De hiërarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 6. Het toetstype, summatief, gemengd, of formatief.
 7. Staat een toets gearchiveerd ja/nee.
 8. Reset het filter. Alle toetsen worden weergegeven.

Invoervelden tabel

9.   De aangevinkte kolommen worden standaard weergegeven.
10.  Mogelijke toevoegingen aan de tabel die getoond word onder het tabblad Coördinator.
11.   Het resetten van de instelling naar de standaard weergaven.

Beoordeel

Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. De titel van de toets.
 2. De code van de toets.
 3. Het toetstype, summatief, gemengd, of formatief.
 4. Datum en tijd dat de laatste student het tentamen heeft ingeleverd.
 5. De status van het nakijkproces.
 6. Type hier de titel of code in om een toets te zoeken.

Resultaten

Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. De titel van de toets.
 2. De datum en tijd van de laatste ingeleverde tentamen.
 3. De hiërarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 4. Percentage geslaagde studenten.
 5. Nummer gepubliceerde cijfers.
 6. Selecteerd hier de juiste weergave welke resultaten zichtbaar zijn; gepubliseerd en niet gepubliseerd.
 7. Type hier de titel of code in om een toets te zoeken.

Voor het inkijken van de behaalde cijfers van de studenten, wordt er op de toetsnaam geklikt.
Zoals hieronder afgebeeld staat. Vraag je FCDT'er naar de mogelijkheden.

Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. De naam van de kandidaat.
 2. De gebruikers naam van de kandiaat.
 3. Het form dat de kanidaat in zijn tentamen heeft gehad.
 4. De datum en tijd van inleveren.
 5. De tijd die de student besteed heeft aan de toets.
 6. Het percentage juiste antwoorden.
 7. De score van de kandidaat.
 8. Het cijfer van de kandidaat.
 9. Het resultaat, voldoende of onvoldoende.
 10. Het printen van de resultaten van de kandidaat.
 11. De knop om de resultaten te publiceren, om het nakijken af te ronden.

Her-scoring

Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. De titel van de afname.
 2. Filter om te kiezen tussen 'Niet her-scored' of 'Her-scored'.
 3. De titel van de toets.
 4. De hiërarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 5. De datum en tijd dat de afname heeft plaatsgevonden.
 6. Percentage geslaagd.
 7. Datum en tijd waneer her-scoring heeft plaats gevonden.

Bezwaar

Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. De titel van de afname.
 2. De hiërarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 3. Het percentage geslaagde kandidaten.
 4. Aantal kandidaten die een bezwaar hebben ingediend.
 5. Type hier de titel of code in om een toets te zoeken.

Klik op de afnametitel van de toets om in te zien welke kandiaten bezwaar hebben ingediend.

Previous Article Hoe voeg ik een pdf toe aan een toets op een Chromebook / Chromebox?
Next Article Hoe verloopt het handmatige beoordelingsproces?