ICT in het Onderwijs

Hoe navigeer ik door Beoordeling?

Updated on

 1. Coördinator: in dit tabblad vind je een overzicht van alle toetsen waarvan je coördinator bent.
 2. Beoordeel: in dit tabblad zie je alle toetsen waar je een beoordelaar van bent.
 3. Resultaten: in dit tabblad vind je alle resultaten van studenten waarvan de scores zijn ingediend.
 4. Her-scoring: in dit tabblad kun je per toets her-scoring toepassen op vragen.
 5. Kandidaatinzage: in dit tabblad kun je de inzages voor kandidaten inplannen.
 6. Audit: in dit tabblad vind je alle toetsresultaten nadat ze zijn gepubliceerd en waartoe je rechten hebt.

Coördinator

 1. De titel van de toets.
 2. De code van de toets.
 3. Het toetstype, summatief of formatief.
 4. De begintijd van de afname.
 5. De eindtijd van de afname.
 6. De hiërarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 7. De beoordelingsstatus van toets.
 8. Type hier de titel of code in om een toets te zoeken.

Beoordeel

 1. De titel van de toets.
 2. De code van de toets.
 3. Het toetstype, summatief of formatief.
 4. Datum en tijd dat de laatste student het tentamen heeft ingeleverd.
 5. De status van het nakijkproces.
 6. Type hier de titel of code in om een toets te zoeken.

Resultaten

 1. De naam van de kandidaat.
 2. De gebruikersnaam van de kandidaat.
 3. Het form dat de kandidaat in zijn tentamen heeft gehad.
 4. De naam van de toets.
 5. De hiërarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 6. De datum en tijd dat de student het tentamen heeft ingeleverd.
 7. Het resultaat, Voldoende of onvoldoende.
 8. De score van de kandidaat.
 9. Het cijfer van de kandidaat.
 10. De knop om resultaten te kunnen publiceren, om het nakijken af te ronden.
 11. Selecteer hier de juiste weergave welke resultaten zichtbaar zijn.

Her-scoring

 1. De titel van de afname.
 2. De titel van de toets.
 3. De hiërarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 4. De datum en tijd dat de afname heeft plaatsgevonden.
 5. Percentage geslaagd.
 6. Filter om te kiezen tussen 'Niet her-scored' of 'Her-scored'.

Kandidaatinzage

Hier kun je de inzage van het tentamen voor de kandidaten instellen en publiceren. Vraag je FCDT'er naar de mogelijkheden.

Audit

 1. De naam van de kandidaat.
 2. De gebruikers id van de kandidaat.
 3. De naam van de afname.
 4. De form die de kandidaat gemaakt heeft.
 5. De hierarchie waaraan de afname gekoppeld is.
 6. De datum en tijd waarop de kandidaat heeft ingeleverd.
 7. Het resultaat.
 8. De behaalde score.
 9. Het behaalde cijfer.
 10. De datum en tijd dat het resultaat van de kandidaat is gepubliceerd.
 11. De knop waarmee je de resultaten kunt exporteren naar excel.
Previous Article Hoe voeg ik een pdf toe aan een toets op een Chromebook / Chromebox?
Next Article Hoe verloopt het handmatige beoordelingsproces?