ICT in het Onderwijs

Hoe gebruik ik ePortfolio Forms?

Updated on

Met ePortfolio Forms kun je gestructureerde formulieren aanmaken die studenten vervolgens kunnen invullen. Je kunt ePortfolio Forms gebruiken in situaties waarbij studenten informatie moeten opslaan op verschillende tijdstippen gedurende een langere periode. Deze opslagplaats zorgt ervoor dat studenten beter in staat zijn om op de gehele collegeperiode terug te blikken voor eindproducten zoals eindverslagen, presentaties of reflecties. ePortfolio Forms is een functionaliteit die je gebruikt in combinatie met het ePortfolio in Brightspace.

Formulier aanmaken
Formulier plaatsen in Content
Formulieren exporteren en importeren naar andere cursus
Formulieren studenten inzien

Formulier aanmaken

 1. Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 2. Klik op Course Admin.
 • Klik op ePortfolio Forms onder Site Recourses.

Je landt op de homepage van ePortfolio Forms, waar je een overzicht vindt van al je aangemaakte formulieren.

 • Klik op New Form Template.
 1. Vul bij Name een naam voor je formulier in.
 2. Onder Description beschrijf je kort waarvoor het formulier dient.
 3. Vink Current Org Unit aan om het formulier beschikbaar te maken voor de huidige cursus.
 4. Klik op Save.
 1. Klik op Add System Field om te selecteren welke informatie automatisch ingevuld wordt. Er opent een pop-up venster. De mogelijke opties zijn:
  • First Name: voornaam
  • Last Name: achternaam
  • Org Defined ID: u-/e-/s-/z-nummer
  • System Email: mailadres zoals bekend in Brightspace
  • Picture: afbeelding van de gebruiker
 2. Klik op Add Custom Field om velden toe te voegen die de studenten moeten of kunnen invullen.  
 1. Onder Field Name vul je een vraag of instructie in. NB: deze naam wordt ook weergeven in het ePortfolio van de gebruikers, dus zorg voor herkenbare namen.
 2. Vink Make this a required field aan als dit veld verplicht is om in te vullen.
 3. Open het dropdownmenu onder Data Type om een type voor gegevensinvoer te kiezen. Er zijn twaalf opties:
  • Drop-down List: studenten kunnen een keuze maken uit een voorgedefinieerde lijst.
  • Radio Button List: net als bij het dropdownmenu kunnen studenten één keuze selecteren uit verschillende opties, welke onder elkaar worden getoond.
  • Check Box List: studenten selecteren een willekeurig aantal opties uit een lijst met keuzes. Gebruik dit gegevenstype als er meer dan één optie van toepassing kan zijn.
  • Text Input - Simple Text: gebruik dit type om studenten zelf tekst te laten typen.
  • Text Input - Formatted Text: studenten kunnen tekst typen in een tekstvak met opmaakopties, zoals lettertype, -grootte en -stijl.
  • Numeric Input: gebruik dit type om ervoor te zorgen dat studenten een getal invoeren in plaats van tekst.
  • Date and Time Input: studenten selecteren een datum of tijd.
  • Information: gebruik deze optie om extra informatie in het formulier te plaatsen. Studenten kunnen dit niet bewerken
  • File Upload: gebruik deze optie om studenten de mogelijkheid te geven een bestand toe te voegen.
  • Rubric Evaluation: gebruik deze optie om een bestaande rubric toe te voegen. Studenten kunnen deze rubric invullen.
  • ePortfolio Item Link: gebruik deze optie om studenten de mogelijkheid te geven een bestand uit hun ePortfolio toe te voegen.
  • Org Unit: studenten kunnen een Org Unit selecteren op basis van hun enrolments. Vink Default value to current Org Unit aan.
 4. Na het kiezen van een Data Type krijg je de opties te zien die bij dit type horen. In het voorbeeld is er gekozen voor een vraag met een Check Box List. Hieronder voeg je de opties voor de checkboxes toe. 
 5. Klik op Save. Je landt op de wijzigingspagina van het formulier.

Binnen het formulier kun je Rubrics toevoegen zodat studenten zichzelf kunnen beoordelen. Let op dat je de ingevoegde rubric zichtbaar maakt voor studenten. Zie ook het artikel Hoe maak ik een rubric?

 1. Klik eventueel op Add Section Header om een tussenkopje of scheidingslijn in je formulier toe te voegen.
 2. Via Reorder Fields kun je de vragen in de gewenste volgorde zetten en de Section Header op de gewenste plaats zetten.
 3. Klik op Preview Form Template om een voorbeeld van je formulier te zien.

Formulier plaatsen in Content

Heb je een formulier gemaakt voor een cursus? Voeg deze dan toe aan een (sub)module in Content. Zo kunnen studenten het formulier gemakkelijk vinden. Na het invullen van het formulier krijgen studenten een melding dat de respons is opgeslagen in het ePortfolio.

 1. Navigeer naar Content in de navbar van je cursus.
 2. Navigeer naar de gewenste (sub)module.
 3. Klik op Existing Activities.
 4. Klik op ePortfolio Form. Klik vervolgens op het gewenste form.

Het is ook mogelijk om studenten herhaaldelijk eenzelfde formulier in te laten vullen. Door een formulier in verschillende modules binnen content te plaatsen zoals hierboven beschreven, kunnen studenten een formulier meerdere keren invullen. Op deze manier kunnen studenten bijvoorbeeld reflecteren op de antwoorden die zij aan het begin van de periode en aan het eind van de periode hebben ingevuld.

Formulieren exporteren en importeren naar andere cursus

 1. Klik in de navbar op  Administration.
 2. Klik op Course Admin.
 • Klik op ePortfolio Forms.
 • Klik op het export icoon om het formulier te exporteren.
 • Je kunt het formulier nu downloaden als bestand door op de link te klikken.

Navigeer vervolgens naar de cursus waar je het formulier wilt plaatsen. Navigeer in deze cursus opnieuw naar de pagina ePortfolio Forms zoals hierboven beschreven.

 • Klik op deze pagina op Import Form Template.
Import Form Template - Sandbox Esmée Mooren - Radboud University - Google Chrome
 • Klik op Bestand kiezen. De bestanden op je eigen computer zullen nu geopend worden.
 • Selecteer het geëxporteerde formulier.
 • Klik op Next.
 • Klik op Import.
 • Klik op Done. Het formulier is nu geïmporteerd en toegevoegd.

Formulieren studenten inzien

Een ingevuld formulier is niet direct zichbaar voor docenten. Studenten moeten het formulier delen vanuit het ePortfolio of inleveren via Assignments. Wanneer je gebruikt maakt van ePortfolio Forms raden wij aan om één of meerdere assignments aan te maken waarin studenten de formulieren kunnen inleveren.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus
 • Klik op Assignments.
 • Klik op assignment waar studenten hun formulieren in kunnen leveren.
 • Klik op het formulier dat je wilt zien.
 • Klik op View. Het ingevulde formulier opent nu.
Previous Article Hoe stel ik notificaties in voor mijn ePortfolio?
Next Article Hoe share ik een item vanuit mijn ePortfolio?