ICT in het Onderwijs

Hoe kan ik een toets herbeoordelen?

Updated on

Om te kunnen herbeoordelen, moet Herbeoordeling ingesteld zijn. Zie 'Hoe kan ik een herbeoordeling instellen?' voor meer informatie. Je hebt de rol Beoordelaar en Herbeoordelaar of alleen de rol Herbeoordelaar hiervoor nodig (ingesteld door de Coördinator).

1. Alle type vragen kunnen worden herbeoordeeld.
2. De gegeven scores door de eerste beoordelaar(s) kun je ophalen. Zie Hoe herbeoordeel ik.
3. Scores van automatisch gescoorde vragen (gesloten vragen) worden automatisch opgehaald en ingevuld door Cirrus.
4. De totaalscore die is gegeven door de eerste beoordelaar(s) is zichtbaar. Bij twee beoordelaars (vier ogen principe) is de score het gemiddelde daarvan. Zie Hoe herbeoordeel ik.

Herbeoordelen als je als beoordelaar en herbeoordelaar bent aangewezen:

 1. Ga naar Beoordeling en dan naar het tabblad Beoordeel 
 2. Je ziet twee regels van dezelfde toets in het overzicht. Selecteer de 2e regel in het overzicht waar achter staat 'Herbeoordeling nodig'.  

Herbeoordelen als je alleen als herbeoordelaar bent aangewezen:

 1. Ga naar Beoordeling en dan naar het tabblad Beoordeel
 2. Selecteer  de regel in het overzicht van de toets waar achter staat 'Herbeoordeling nodig'

Hoe herbeoordeel ik:

 1. In beide gevallen heb je de regel 'Herbeoordeling nodig' geselecteerd en beland je nu op de overzichtspagina met de Inzendingen. Kandidaten/items die herbeoordeeld moeten worden staan hier vermeld.
 2. Gebeurt Beoordelen per Item, dan is nu standaard gefilterd op Items.
  Gebeurt Beoordelen per Kandidaat, dan is nu standaard gefilterd op alle Kandidaten.
  Je kunt dit wisselen via de dropdown knop.
 3. De totaalscore die gegeven is door de eerste beoordelaar(s) wordt getoond in de kolom Totaalscore.
  De scores van gesloten vragen zijn automatisch ingevuld door Cirrus. Deze kun je eventueel ook herbeoordelen. Indien ingesteld dat er twee beoordelaars (vier ogen principe) een kandidaat/item beoordelen is de Totaal score het gemiddelde daarvan (open vragen).
 4. Maak de keuze of je de scores wilt ophalen of niet. Wil je dit niet, dan zul je alle kandiaten/items moeten herbeoordelen (de scores gaan invullen).
  Om wel de scores op te halen: filter dan eerst naar Kandidaat, selecteer daarna alle kandidaten en druk op 'Meerdere antwoorden herbeoordelen'

Het scherm dat hierna volgt geeft aan van welke kandidaten je de scores gaat ophalen. Je dient hierbij een algemene opmerking bij te zetten. Dit wordt vervolgens bij elke vraag als commentaar ingevuld. Bij het herbeoordelen kun je dit commentaar overschrijven. Let op: dit commentaar is ook te zien bij de inzage voor de kandidaten als dit aan staat bij de Kandidaat inzage instellingen. 

Herbeoordelen

Er zijn twee overzichten beschikbaar. Op het tabblad Inzendingen en op het bovenstaande tabblad Voortgangsrapport zie je wat de status is per kandidaat/item. Zie het artikel hoe navigeer ik door het nakijkwerk.

 • Klik op het tabblad Inzendingen op de kandidaat waarvan je het antwoord wil nakijken of selecteer uit het Voortgangsrapport. Je landt op de Resultaten van de kandidaat en ziet per vraag of er reeds een score is gegeven (automatisch door Cirrus gescoord) of dat er herbeoordeling nodig is.

 

 • Wanneer je op de kandidaat hebt geklikt, staan daar de antwoorden van de kandidaat die een herbeoordeling nodig heeft. Klik op de vraag.
 1. Hier staat het ingevulde antwoord van de kandidaat.
 2. Vul hier de score in die de student krijgt met het antwoord voor deze vraag. Deze kan reeds gevuld zijn als je eerder scores hebt opgehaald van de eerste beoordelaar(s) of als het een automatisch gescoorde vraag is.
 3. Vul hier eventueel een opmerking in over de beoordeling. Deze kan al gevuld zijn als je eerder alle scores hebt opgehaald en een opmerking moest invullen.
 4. Selecteer een (van de) beoordelaar(s) om het commentaar te zien wat bij de beoordeling is ingevuld. Dit is alleen zichtbaar als is ingesteld dat beoordelaars elkaars annotaties mogen zien.
 5. Sla de beoordeling op via het pijltje en kijk de volgende vraag of kandidaat na. Zie Beoordeling opslaan voor meer informatie.
  Verwerk zo alle te herbeoordelen kandidaten totdat alles is herbeoordeeld.
 1. Op het overzicht zie je nu wanneer de voortgang 100% is per kandidaat. Status is Scoren is voltooid 
 2. Als er nog openstaande herbeoordelingen zijn, rond deze dan eerst af.
 3. Als de voortgang bij elke kandidaat 100% is, dien je de herbeoordeling door te voeren d.m.v. het indienen van de Scores. Vink de studenten aan waarvan je de beoordeling gaat indienen. Meestal zijn dit ze allemaal. Klik op Scores indienen.

Er verschijnt een melding die vraagt om de bevestiging. Klik op Ja. 
Let op: Hierna kun je de scores niet meer wijzigen!

De beoordelingen zijn nu ingediend. Achter de herbeoordeelde kanditaten staat nu Beoordeling voltooid.

Previous Article Hoe kan ik de beoordelingen na het nakijken indienen?
Next Article Hoe kan ik een toets herscoren?