ICT in het Onderwijs

Hoe kan ik een individuele kandidaatinzage inplannen?

Updated

Inplannen kandidaatinzage

Met een kandidaatinzage kan een kandidaat zijn toets inzien. Op basis van de instellingen zien de kandidaten hun gegeven antwoorden, opmerkingen van de beroordelaar(s) en de toegekende scores. Elke student vindt zijn inzage terug op het Cirrus dashboard van zijn eigen account.

Voordat een inzage ingepland kan worden moeten:

- de resultaten van het beoordelen zijn ingediend

- de resultaten zijn gepubliceerd

 • Ga naar Beoordelen, links in het menu.
 • Ga naar tabblad Kandidaatinzage
 • Klik op Inzage inplannen. 
 • Zoek of selecteer de toets waarvan je de inzage wilt inplannen.
 • Je landt na het selecteren in de inzageplanning en kunt kandidaten gaan toevoegen

Toevoegen van kandidaten

 • Ga naar het Kandidaten tabblad.
 • Klik op Kandidaten toevoegen

Er zijn enkele manier om kandidaten toe te voegen:

 1. Zoek op naam van de kandidaat
 2. Zoek via de filter (naast het vergrootglas) op hiërarchie via Hiërarchie zoeken. Je kunt hier zoeken op de toetscode en gelegenheid. Of navigeer door op de titels door te klikken (bijvoorbeeld Faculteiten, <eigen faculteit>, <Curusnaam> <Cursusjaar> <Gelegenheid>. Druk op het einde van de regel bij de juiste gelegenheid op Kiezen
 3. Druk daarna op het groene Vergrootglas om de hiërarchie in te laden en daarmee de kandidaten toe te voegen.
 1. Selecteer alle kandidaten of  
 2. Selecteer enkele kandidaten waarvoor de inzage ingesteld moet worden.

Bevestig na het selecteren het toevoegen van de kandidaten door op Toevoegen te klikken.
Druk op Sluiten om terug te gaan naar de overzichtspagina.
De geselecteerde kandidaten zijn nu toegevoegd.

Instellingen

 • Klik op  het tabblad Instellingen
 1. Inzageperiode.
  • Altijd betekent dat de kandidaat altijd de inzage kan doen. Er is geen einde aan. Deze instelling kan niet ongedaan worden gemaakt. 
  • Tijdpad instellen betekent dat de inzage mogelijk is tussen een begin en eindtijd. Vul een begintijd en eindtijd in.
   let op:
   de inzage stop niet automatisch na de eindtijd. Kandidaten die reeds zijn ingelogd kunnen ook na de eindtijd nog inzage blijven doen. Opnieuw inloggen of starten met de inzage na de eindtijd is niet mogelijk.  
 2. Selecteer de kandidaat-ervaring.
  • Toon alleen geslaagd/gezakt
  • Samenvatting toont enkel de vragen en of deze juist of onjuist beantwoord zijn
  • Gedetailleerd toont de vraag, het antwoord daarop, het correcte antwoord en de behaalde score. Deze instelling wordt aangeraden.
  • Toon alleen onjuiste/ deels juiste antwoorden
  • Scorerapport laat een kort overzicht zien van de resultaten en ook een overzicht van resultaten gebaseerd op de leerdoelen
  • Leerdoelen weergeven tijdens de inzage
  • Antwoordmodel weergeven tijdens de inzage
 3. Feedback.
  • Annotaties weergeven betekent dat de kandidaat de opmerkingen van het beoordelen krijgt te zien.
 4. Veiligheid.
  • Lock-down browser beperkt de inzage op bepaalde computers. Inzage kan niet plaatsvinden anders dan op deze computers met een lock-down mogelijkheid. Deze instelling niet gebruiken of overleg eerst met de Facultair Coordinator.
  • Gebruik PIN-code om de inzage pas mogelijk te maken nadat de pincode is gegeven aan de kandidaten. Op die manier beperk je de toegang tot de inzage voor alleen de kandidaten die dat mogen. Dit is een aanbevolen instelling.
 5. Klik op Opslaan
 6. Klik op Inplannenom de inzage te bevestigen en af te ronden.
  • Selecteer NIET de optie E-mail naar kandidaten versturen
  • Onder To Do zie je of er nog stappen gevolgd moeten worden voordat je kunt inplannen.
  • Klik op Inplannen.

De inzage is nu ingepland en zichtbaar op de dashboards van de kandidaten in Cirrus. Deze wordt actief zodra de starttijd is bereikt die is ingesteld onder Instellingen. 

Het is mogelijk om 1 student aan meerdere planningen toe te voegen van hetzelfde assessment. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • De student mag niet in een lopende planning zitten van hetzelfde assessment. 
 • Tijdens een inzage waaraan een student is gekoppeld, kan de student meerdere keren inloggen totdat de planning is verlopen. Is de inzageperiode ingesteld op Altijd dan kan de student altijd de inzage blijven inzien. Er zit geen limiet op. Student kan niet worden toegevoegd aan een nieuwe planning.
 • Als de planning afgelopen is heeft de student geen mogelijkheid meer om inzage te doen. De student kan dan wel aan een nieuwe inzage worden gekoppeld.

Klik hier voor meer informatie over hoe kandidaten een inzage kunnen opstarten.

Previous Article Hoe kan ik de nakijk-resultaten publiceren?
Next Article Hoe kunnen studenten (op een eigen computer) een inzage doen?