ICT in het Onderwijs

Hoe navigeer ik door het beoordelings-overzicht?

Updated on

Nadat je als beoordelaar bent toegevoegd aan het nakijken van een tentamen, zul je dit tentamen in je overzicht zien.

 1. Klik op Beoordeling.
 2. Klik op het tabblad Beoordeel.
 3. Klik op de toets die je wil beoordelen.
 4. Vul de toetscode of titel in om te zoeken naar een toets.

Je kan ook snel via het Dashboard klikken op het vakje Niet Beoordeeld om bij de toetsen te komen die je nog moet nakijken.

Inzendingen tabblad

Afhankelijk wat er ingesteld is hoe er wordt nagekeken, zie je of een overzicht van vragen (zie plaatje hieronder) of een overzicht van studenten. Er zijn dus twee mogelijkheden.

 1. De vraag.
 2. Het item id van de vraag.
 3. wanneer de vraag voor het laatst beoordeeld is.
 4. De scores die ingediend zijn.
 5. Hoeveel vragen er al zijn nagekeken.
 6. De procentuele voortgang.
 7. De status van het nakijken per vraag.
 8. Klik op de vraag of kandidaat om het nakijken te starten.
 9. Stelt de weergave van het overzicht in: items of studenten.
 10. Klik hier om te filteren op de ondernomen pogingen (indien is ingesteld dat studenten meerdere pogingen mogen doen)
 11. Deze optie is alleen zichtbaar indien gekozen is voor "laat beoordelaar kiezen".
 12. Hiermee kun je filteren op de status.

Voortgangsrapport

 1. Klik op het voortgangsrapport om het tabblad te openen.
 2. De vragen.
 3. De voortgang van kandidaten / items.
 4. Klik op een van de kandidaten of vragen om het nakijken te starten.
 5. De legenda: wat betekenen de verschillende kleuren.
 6. Stelt de weergave van het overzicht in: items of studenten.
 7. Klik hier om te filteren op de ondernomen pogingen (indien is ingesteld dat studenten meerdere pogingen mogen doen)
 8. Deze optie is alleen zichtbaar indien gekozen is voor "laat beoordelaar kiezen".
 9. Hiermee kun je filteren op de status.

In het artikel hoe navigeer ik door het nakijkwerk lees je hoe je door de antwoorden op de vragen door de kandidaten heen kunt navigeren.

Previous Article Welke aanpassingen kan ik nog doen tijdens het beoordelen?
Next Article Hoe navigeer ik door het nakijkwerk?